Hyppää pääsisältöön

Eolus Finland Oy, Navakka-merituulivoimahanke, Satakunnan edusta, Selkämeri

Eolus Finland Oy suunnittelee Navakka-merituulivoimahanketta Selkämerelle, Porin ja Merikarvian edustalla, noin 30 kilometrin etäisyydelle Suomen rannikosta. Suunniteltu tuotantoalue on Suomen talousvyöhykkeellä, pinta-alaltaan noin 670 km2 ja se rajautuu idässä Suomen aluevesien rajaan.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Pori, Merikarvia, Satakunta
Aihealue: Energiantuotanto, Tuulivoimalahankkeet

Eolus Finland Oy suunnittelee Navakka-merituulivoimahanketta Selkämerelle, Porin ja Merikarvian edustalla, noin 30 kilometrin etäisyydelle Suomen rannikosta. Suunniteltu tuotantoalue on Suomen talousvyöhykkeellä, pinta-alaltaan noin 670 km2 ja se rajautuu idässä Suomen aluevesien rajaan.

Hankkeessa on suunniteltu rakennettavaksi 70–100 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 15–25 MW. Voimaloiden tavoiteltu kokonaiskapasiteetti on noin 1 500 MW. Tuulivoimaloiden lisäksi merialueelle rakennetaan sähkönsiirron edellyttämiä rakenteita. Voimalat liitetään kaapelein merisähköasemiin, joilta sähkö siirretään merikaapeleilla edelleen rannikon sähköasemalle. Rannikkoasemalta sähkö johdetaan edelleen joko maakaapeloinnin tai ilmajohtojen avulla valtakunnan verkon liityntäasemalle.

Hankkeen vaihtoehdot

Merituulivoimala-alueen toteuttamisvaihtoehdot:

 • Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.
 • Vaihtoehto VE1: Enintään 100 tuulivoimalaa. Voimalat sijoittuvat noin 402 km2 laajuiselle alueelle. Sijoittelussa huomioidaan merenkulun väylät.
 • Vaihtoehto VE2: Enintään 70 tuulivoimalaa. Voimalat sijoittuvat noin 241 km2 laajuiselle alueelle paikkoihin, jossa vedensyvyydet ovat enintään 75 metriä. Sijoittelussa huomioidaan merenkulun väylät.

Sähkönsiirron vaihtoehdot

Merikaapelivaihtoehdot:

 • VEA: Noin 40 km pitkä merikaapelireitti tuotantoalueelta Tahkoluodon sähköasemalle
 • VEB: Noin 30 km pitkä merikaapelireitti tuotantoalueelta Tahkoluodon sähköasemalle
 • VEC: Noin 30 km pitkä merikaapelireitti tuotantoalueelta Tahkoluodon sähköasemalle
 • VED: Noin 45 km pitkä merikaapelireitti tuotantoalueelta rantautumispaikkaan Lankoorille
 • VEE: Noin 40 km pitkä merikaapelireitti tuotantoalueelta rantautumispaikkaan Lankoorille
 • VEF: Noin 50 km pitkä merikaapelireitti tuotantoalueelta rantautumispaikkaan Pihlauksenmaalle
 • VEG: Noin 55 km pitkä merikaapelireitti tuotantoalueelta rantautumispaikkaan Pujonkulmaan

Sähkönsiirtovaihtoehdot mantereella:

 • VEVA: Noin 40 km pitkä ilmajohto Tahkoluodon Meri-Porin sähköasemalta Ulvilan sähköasemalle nykyisen voimajohdon rinnalla tai yhteispylväisiin nykyisen voimajohdon kanssa.
 • VEVB: Noin 40 km pitkä ilmajohto Lankoorista Ulvilan sähköasemalle nykyisen voimajohdon rinnalla tai yhteispylväisiin nykyisen voimajohdon kanssa. Lisäksi osalle matkasta suunniteltava uusi voimajohtoreitti. 
 • VEVC: Noin 27 km pitkä ilmajohto Pihlauksenmaalta Rauman sähköasemalle nykyisen voimajohdon rinnalla tai yhteispylväisiin nykyisen voimajohdon kanssa. Lisäksi osalle matkasta suunniteltava uusi voimajohtoreitti.
 • VEVD: Noin 21 km pitkä ilmajohto Pujonkulmasta Rauman sähköasemalle nykyisen voimajohdon rinnalla tai yhteispylväisiin nykyisen voimajohdon kanssa. Lisäksi osalle matkasta suunniteltava uusi voimajohtoreitti.

Kaikissa mantereen sähkönsiirtovaihtoehdoissa tarkastellaan myös mahdollisuutta toteuttaa osa voimajohdosta maakaapelina.

Arviointiohjelma

Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointi

Yleisötilaisuus

YVA-ohjelmaa koskevat yleisötilaisuudet järjestettiin tiistaina 11.4.2023 Merikarvian kunnantalon valtuustosalissa ja keskiviikkona 12.4.2023 Meri-Porin yhtenäiskoululla. 

Tämän sivun lyhytosoite: www.ymparisto.fi/navakkamerituuliYVA 

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Eolus Finland Oy, projektipäällikkö Patrik Niskanen, p. 040 848 5260, patrik.niskanen@eolusvind.com
Konsultti: Sitowise Oy, johtava asiantuntija, ryhmäpäällikkö Heini Passoja, p. 050 370 7513, heini.passoja@sitowise.com
Yhteysviranomainen: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ylitarkastaja Marja Nuottajärvi, p. 0295 022 055, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, ylitarkastaja Sanna-Liisa Suojasto, p. 0295 022 946
Diaarinumero: VARELY/7171/2022

Julkaisija