Hoppa till huvudinnehåll

Byggandet av Finno hamn

Projektet omfattar byggandet av Finno hamnområdet. Förverkligandet av projektet förut-sätter utfyllnad av havsområdet, muddring av utfyllnadsområdena samt deponering av muddermassorna vid havsdeponeringsområdena. Planeringen av området styrs av resul-taten av den internationella idétävlingen för Finnohamnen. Man planerar bostads- och kontorshus på Finnohamnområdet.
Projektstatus
Tillstånd: Avslutad / motiverad slutsats given
Områden: Esbo
Ämne: Annat projekt
  • MKB-programmet (sammandraget på svenska)(pdf 9,08 Mb) har mottagits: 22.3.2013
  • Bedömningsprogrammet finns påseende: 27.3.2013 - 27.5.2013
  • Kungörelsen (pdf 73,6 Kb)
  • Informationmöten:  på onsdagen den 10 april 2013 kl. 18.00 – 20.00 i auditorium på Kaitans skola, Ivisnäsvägen 1, 02260 Esbo
  • Begäran om utlåtandet (finsk) pdf  Kb
  • Datum för inlämning av utlåtanden: 27.5.2013
  • Kontaktmyndighetens utlåtand om MKB-programmet (på finska): 20.6.2013
Projektets kontaktuppgifter
Projektansvarige: Esbo stad, Leena Sjöblom
Konsult: Ramboll Finland Oy, Jari Mannila
Kontaktmyndighet: ELY-centralen i Nyland, Leena Eerola
Diarienummer: UUDELY/10/07.04/2012

Utgivare