Hyppää pääsisältöön
Tags:
Katsaus Suomen ympäristön tilaan

Luonnonvarojen käyttö yhä kasvu-uralla

Suomessa käytetään poikkeuksellisen paljon luonnonvaroja asukasta kohti. Käytön kasvu on tasaantunut mutta ei vielä taittunut.
Kuva
Puita pinossa odottamassa pilkkomista.
© Roine Piiroinen.

Suomalaisten kulutus on materiaali-intensiivistä. Keskivertosuomalainen kuluttaa noin sata tonnia luonnonvaroja vuodessa, mikä on enemmän kuin missään muualla Euroopassa. Kulutetuista luonnonvaroista iso osa on ulkomaisia: tuontitavaroiden sisältämiä raaka-aineita tai tuontitavaroiden tuottamiseen käytettyjä polttoaineita ja muita luonnonvaroja.

Luonnonvarojen vuotuinen kokonaiskäyttö on Suomessa kaksinkertaistunut vuodesta 1970. Vaikka raaka-ainetehokkuus on parantunut – eli raaka-aineiden tuhlailu on vähentynyt – tavarankulutus on samaan aikaan kasvanut vielä voimakkaammin. Materiaalien talteenotto tuotteista on toistaiseksi vähäistä.

Ulkomaisten luonnonvarojen käyttö kasvaa eniten

Luonnonvarojen kokonaiskäytön kasvu johtuu enimmäkseen maahantuonnin lisääntymisestä. Kotimaisista luonnonvaroista puun vuotuinen korjuumäärä on kasvanut noin kolmanneksella 1980-luvulta. Kaivannaisten otto on lisääntynyt 2000-luvulla, mutta turpeennosto on vähentynyt jyrkästi.

Uusiutuvia luonnonvaroja käytetään kasvun rajoissa, luonto kuormittuu silti

Koko Suomessa hakattiin vuosina 2016–2020 keskimäärin kymmenen prosenttia vähemmän puuta kuin puuston kasvu sallisi. Puuvarojen käyttö ja kasvatus rasittavat silti luontoa. Metsäojitus kuormittaa vesistöjä, ja puunkorjuu vähentää hiilinieluja. Neljäsosalla Suomen uhanalaisista lajeista metsän käyttö on ensisijainen uhanalaisuuden syy. 

Tavoitteena hillitä luonnonvarojen kulutusta 

Luonnonvarojen ylikulutus on tunnistettu yhdeksi Suomen kestävän kehityksen haasteeksi. Kiertotalouden strateginen ohjelma vuodelta 2021 tähtää siihen, että luonnonvarojen käyttö saadaan kestäväksi. Tavoitteena on vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen kulutusta sekä pysäyttää uusiutuvien luonnonvarojen kotimainen kulutus vuoden 2015 tasolle vuoteen 2035 mennessä.

Keinoina luonnonvarojen säästeliäs käyttö ja kiertotalous

Tavoitteeseen päästään, kun luonnonvaroja käytetään tarkasti ja vältetään raaka-ainehukkaa. Lisäksi pitää lisätä materiaalikiertoa ja parantaa tuotteiden kestävyyttä. Sekä resurssien tuottavuus että materiaalien kiertotalousaste on tarkoitus kaksinkertaistaa vuoden 2015 tilanteesta vuoteen 2035 mennessä.

Luonnonvaratilastotietoa

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Tutustu myös
Luonnonvaratieto-palvelu
Palvelusta löytyy Luken tuottamia tuloksia ja työkaluja maatalous-, kala- ja riistasektoreilta.
Siirry