Hyppää pääsisältöön

A-liitteen lajit ja EU-todistus

Tiukimman sääntelyn CITES-lajit on lueteltu EU:n lajiliitteessä A. Niillä käytävälle kaupalle vaaditaan EU-todistus, jonka myöntämisen ehtona on lajin laillisen alkuperän ja hankinnan todentaminen.

Suomen ja EU:n sisällä käytetään EU-todistusta

EU:n CITES-liitteen A lajit ovat tiukimman sääntelyn alaisia lajeja, koska ne ovat vaarantuneet kansainvälisen kaupan seurauksena, tai koska ne ovat suojeltuja EU:n muussa luonnonsuojelulainsäädännössä.

EU:n CITES-lainsäädännön mukaan A-liitteen lajien kansainvälinen kauppa on kielletty, mutta EU:n ja sen jäsenmaiden sisäiseen kauppaan voidaan A-liitteen lajeille myöntää EU-todistus, jos lupavaatimukset täyttyvät. EU-todistuksella annetaan poikkeuslupa kaupalliselle toiminnalle. Myös A-liitteen lajin luonnosta peräisin olevan elävän eläimen siirtoon tarvitaan EU-todistus, vaikka kyseessä ei olisikaan kaupallinen toiminta.

A-liitteeseen kuuluvat kaikki CITES-sopimuksen I-liitteen lajit, osa II-liitteen lajeista ja joitakin CITES-sopimukseen kuulumattomia lajeja.

EU-todistuksen voimassaolo

EU-todistus on voimassa vain Suomessa ja EU:n alueella niin kauan kuin CITES-yksilö vastaa EU-todistukseen kirjattua yksilön kuvausta. Todistus lakkaa olemasta voimassa, jos yksilö kuolee, katoaa tai jos yksilö ei enää vastaa kuvausta. Tuolloin EU-todistus on heti palautettava oman maan CITES-viranomaiselle.

EU-todistuksia ei esitetä eikä käsitellä EU:n rajoilla. EU-maiden viranomaiset voivat kuitenkin kysyä CITES-yksilön laillista alkuperää, etenkin eläviä eläimiä kuljetettaessa, joten esimerkiksi oman CITES-lemmikin kanssa EU:ssa matkustaessa on hyvä pitää mukana sille myönnettyä EU-todistusta.

Vain EU-todistuksen alkuperäiskappale on voimassa sitä toimintaa varten, johon se on myönnetty. Kopiot eivät ole päteviä, ellei CITES-viranomainen ole EU-todistukseen sellaista poikkeusta kirjannut.

Toimituskohtainen vai yksilökohtainen EU-todistus

EU-todistus on yleensä toimituskohtainen, eli jokainen uusi myyntitapahtuma ja siirto vaatii uuden EU-todistuksen. Tietyissä tapauksissa voidaan kuitenkin myöntää toistaiseksi voimassa oleva ns. yksilökohtainen EU-todistus. Yleisimmin yksilökohtainen EU-todistus myönnetään eläville eläimille, jos tietyt ehdot täyttyvät kuten, että eläimellä on yksilöllinen pysyvä merkintä. Myös esineille, joissa on pysyvä merkintä tai tunniste ja ne ovat yksilöllisesti tunnistettavissa, voidaan myöntää yksilökohtainen EU-todistus.

EU-todistuksen hakeminen

Kun EU-todistusta haetaan, on hakemuksen mukana toimitettava laillisen hankinnan ja alkuperän todistavat asiakirjat tai annettava muu selvitys, josta ilmenee eläimen, kasvin tai siitä valmistetun esineen tai tuotteen laillinen alkuperä.

Kuka voi hakea EU-todistusta

EU-todistusta voi hakea yksityishenkilö, yritys tai yhteisö, joka on kyseisen CITES-yksilön haltija, tai hänen valtuuttamansa henkilö tai yritys.

CITES-lupavaatimukset ovat kaikille samat, riippumatta siitä onko hakija yksityishenkilö, yritys tai yhteisö.

Miten EU-todistusta voi hakea

EU-todistusta haetaan pdf-lomakkeella, jonka voi lähettää joko sähköpostitse tai kirjeitse CITES-lupaviranomaiselle Suomen ympäristökeskukseen (Syke). Pdf-hakulomakkeen kääntöpuolella on täyttöohjeita. Myös Syken lupaviranomaiset neuvovat hakemuksen täyttämisessä.

Mitä asiakirjoja tarvitaan EU-todistuksen hakuun

CITES-yksilön laillinen alkuperä ja hankinta on pysyttävä asiakirjoin todentamaan luvan haun yhteydessä, muuten todistusta ei voida myöntää. Yksilön täytyy olla laillisesti unionissa hankittu tai laillisesti unioniin tuotu.

Hakumenettely

Kysessä on A-liitteen laji

Kun olet selvittänyt, mikä on kyseessä olevan A-liitteen yksilön kaksiosainen tieteellinen nimi ja yksilön alkuperä on tiedossasi, voit hakea EU-todistusta Suomen tai EU:n sisäistä toimintaasi varten.

Laillisen alkuperän ja hankinnan todentaminen

EU-todistushakemuksen liitteenä on aina oltava laillisen alkuperän ja hankinnan todentavat asiakirjat (kuten esimerkiksi aiempi EU-todistus, CITES-tuontilupa, kauppakirja tai luovutustodistus, elävän eläimen kasvattajatodistus). Ota esille tarvittavat asiakirjat (liitetiedostot), jotka hakemukseen tulee liittää.

Hakemuksen täyttö

Hae EU-todistusta Sykestä lataamalla omalle koneellesi pdf-hakemuslomake. Täytä lomake huolellisesti.

Allekirjoitus ja hakemuksen lähetys

Pdf-lomakkeella täytetty hakemus päivätään, allekirjoitetaan ja skannataan liitteineen ja lähetetään sähköpostitse Syken kirjaamoon.

Kirjeitse hakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen: Suomen ympäristökeskus (Syke), CITES-asiat, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki.

Hakemuksen voi myös tuoda Syken Viikin toimipisteeseen.

Hakemuksen käsittely Sykessä

Jos hakemuksesi liitteineen on täydellinen, lupaviranomaiset ottavat sen käsittelyyn. Jos siinä on puutteita, sinuun otetaan yhteyttä ja pyydetään täydennyksiä tai korjauksia. Käsittelyaika on kuukausi täydellisen hakemuksen saapumisesta. EU-todistus maksaa 50 €.

Myönnetyn EU-todistuksen toimitus

Postitamme myönnetyn EU-todistuksen alkuperäiskappaleen hakemuksessa annettuun postiosoitteeseen. EU-todistuksia emme voi toimittaa sähköpostitse, sillä vain alkuperäiskappale on voimassa, eivät tulosteet tai kopiot. 

Aloita luvanhaku

Hae EU-todistusta pdf-lomakkeella, jonka kääntöpuolella on täyttöohjeita.

Hakemuksen liitteineen voit lähettää joko sähköpostilla osoitteeseen

  • kirjaamo@syke.fi

tai postittaa osoitteeseen

  • Suomen ympäristökeskus (Syke), CITES-asiat, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki.

Hakemuksen voit myös tuoda Syken Viikin toimipaikkaan.

EU-todistus maksaa 50 euroa.

Esitäytetyt lomakkeet metsästäjille

Metsästäjien käyttöön on tehty esitäytetyt EU-todistuksen hakemuslomakkeet. Lomakkeita voi käyttää karhun lihan tai osien, kuten taljan tai kallon myyntiluvan hakemiseen. Täytä omat hakemukset lihoille ja karhun osille.

Esitäytetyt hakemuslomakkeet on myös ilveksen ja suden osien myynnille.

EU-todistushakemuksen liitteenä on aina oltava laillisen hankinnan ja alkuperän todistava asiakirja, kuten Suomen riistakeskuksen myöntämä saalistodistus.

Ohjeita saaliin kaupalliseen hyödyntämiseen

Syken, Suomen riistakeskuksen, Ruokaviraston ja Luonnovarakeskuksen yhteinen ohjeistus karhun lihan ja osien myyntiin sekä karhunruhojen käsittelyyn ja näytteenottoon

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)