Hyppää pääsisältöön

Vesien- ja merenhoidon suunnitelmat

Vesien- ja merenhoitosuunnitelmilla pyritään säilyttämään kaikki vesistöt hyvässä kunnossa myös seuraaville sukupolville. Päävastuu suunnittelusta on ELY-keskuksilla. Vastaavat suunnitelmat tehdään kaikissa EU-maissa kuuden vuoden sykleissä.

Vesien- ja merenhoitoa suunnitellaan Suomessa vesienhoitoalueittain ja ELY-keskuksittain. Molemmissa on yhteistyöryhmiä, joiden kautta vesien käyttäjä voi vaikuttaa suunnitteluun. Tietoa ryhmistä löytyy ELY-keskusten ja vesienhoitoalueiden omilta sivuilta (linkit löytyvät tältä sivulta). 

Vesienhoitosuunnitelmat

Vesienhoitosuunnitelmat tehdään kaikille kahdeksalle vesienhoitoalueille. Ne sisältävät yleisemmän tason vesitietoa ja niiden tekemisestä vastaavat kaikki kyseisellä vesienhoitoalueella toimivat ELY-keskukset yhdessä.  Vesienhoitosuunnitelmien aineistot löytyvät pdf-julkaisuista (alla).  Järvien, jokien, rannikkovesien ja pohjavesien tila-arviot löytyvät myös vesikartta-palvelusta.

Vesienhoitosuunnitelmat 2022–2027

Vesienhoidon toimenpideohjelmat

Toimenpideohjelmat sisältävät yksityiskohtaisemmat tiedot tarvittavista vesienhoidon toimenpiteistä. Jokainen ELY-keskus valmistelee alueelleen oman ohjelman. Vesienhoidon toimenpiteet löytyvät myös kartalta toimenpiteiden verkkoversiosta eli eTPO-sivustolta.

Merenhoitosuunnitelma

Merenhoitosuunnitelma tehdään Suomen aluevesille ja talousvyöhykkeelle. Sen laatimisesta vastaa ympäristöministeriö yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön kanssa.

Merenhoitosuunnitelma ja Itämeren suojelun toimintaohjelma

Itämeren suojelun toimintaohjelma

Kansallisten vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmien lisäksi Itämeren suojelukomissiolla on Itämeren suojelun toimintaohjelma (Baltic Sea Action Plan). Se sisältää 199 toimenpidettä Itämeren tilan parantamiseksi. Toimintaohjelma (2009) päivitettiin vuonna 2021. Monet toimenpiteistä ovat samansuuntaisia kuin kansalliset vesien- ja merenhoidon toimet, ja niitä toteutetaan pitkälti yhdessä.

ELY-keskusten ja vesienhoitoalueiden sivut

Asiantuntijoiden ohjeita ja oppaita

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)