Hyppää pääsisältöön

Tulviin varautuminen yhä tärkeämpää

Asukkaiden ja kiinteistönomistajien on yhä tärkeämpää varautua tulvariskeihin tutustumalla alueensa riskeihin ja varautumisohjeisiin. Myös asiantuntijat ja viranomaiset panostavat jatkuvasti tulvariskien hallintaan. Tulvista aiheutuvien vahinkojen arvioidaan yhä kasvavan ilmastonmuutoksen takia. Myös yhteiskunta on muuttunut entistä haavoittuvammaksi tulville.
Kuva
Vesi tulvii tielle Vihdin maaseudulla keväällä 2022.
Vesi tulvii tielle Vihdin maaseudulla v. 2022. Kuva © Marianna Korpi, Syke

Ohjeita asukkaille ja kiinteistönomistajille

Vastuu varautumisesta on hyvä tiedostaa. Asukkaan ja kiinteistönomistajan omalla vastuulla on suojella itseään ja omaisuuttaan tulvilta.

Tulvaan kannattaa varautua etukäteen, koska haitat jäävät silloin pienemmiksi. Siirrä irtotavarat ylemmäs tai kiinnitä ne huolellisesti. Suojaa kiinteistö nousevalta vedeltä. Varaudu myös hankkimalla kotiin riittävästi ruokaa ja vettä. Tarkempaa tietoa vesi.fi-palvelusta. 

Tulviin varaudutaan koko maassa

Eri viranomaiset ja muut julkiset toimijat pyrkivät estämään ja vähentämään tulvavahinkoja yhteistyössä. Tulvariskiasiantuntijat arvioivat ja kartoittavat koko maan riskialueet. Sen jälkeen ELY-keskukset laativat riskialueille tulvariskien hallintasuunnitelmat.

Keskeisiä toimijoita ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) lisäksi Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen Tulvakeskus, kunnat ja pelastuslaitokset. Tulvakeskus ennustaa ja varoittaa tulvista sekä ylläpitää tilannekuvaa (vesi.fi) yhteistyössä ELY-keskusten kanssa.

Ilmastonmuutos vaikuttaa tulviin

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)