Hyppää pääsisältöön

Vesien kestävä käyttö eri toiminnoissa on välttämätöntä

Vesien kestävä käyttö kaikissa toimissa ja jokaisella toimialalla on keskeinen vesiensuojelun ja -hoidon kulmakivi. Puhtaan veden lisäksi kestävä käyttö turvaa osaltaan luonnon monimuotoisuutta ja auttaa ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja sen hillinnässä.
Kuva
Meloja pitää taukoa ja katselee maisemaa keskellä tyyntä järveä.
© Hannu Rämä, Vastavalo

Kestävä vesien käyttö on yhteiskunnan toiminnan, turvallisuuden, huoltovarmuuden ja hyvinvoinnin kannalta elintärkeää. Kaikilla on mahdollisuus toimia kestävästi, vaikka monessa tilanteessa vastuuta kantavatkin valtio, kunnat, yritykset ja muut toimijat yhdessä ja erikseen.

Tiesitkö, että kestävän vesienhallinnan keinoin voidaan esimerkiksi samanaikaisesti edistää maa- ja metsätalouden tuotantoa ja monimuotoista vesiympäristöä, edesauttaa tulva- ja kuivuusriskien hallintaa sekä edistää maaperän hiilensidontaa.

Kestävyys eri toiminnoissa ja tilanteissa

Pohjavesi, tulvat ja kuivuus

Vesihuolto

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)