Luonnon monimuotoisuus

Luonnon köyhtyminen jatkuu

Suomessa joka yhdeksäs eliölaji on uhanalainen ja vajaasta 400 luontotyypistä noin puolet (48 %) on arvioitu uhanalaisiksi koko maassa.

Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi on asetettu jo useita tavoitevuosia, mutta toistaiseksi tavoitetta on aina jouduttu siirtämään eteenpäin. Suomi edistää osana EU:ta kunnianhimoisia tavoitteita, joiden avulla luonnon köyhtyminen pysäytetään vuoteen 2030 mennessä. Paljon on tehtävissä uhanalaistumisen pysäyttämisessä, mutta toimilla on kiire.

Valtakunnalliset indikaattorit

Alueelliset indikaattorit

 

 

Julkaistu 9.11.2015 klo 10.20, päivitetty 2.7.2021 klo 13.41