Suojakaistat ja -vyöhykkeet

Ympäristötuki edellyttää kolme metriä leveitä suojakaistoja purovesistöjen varrelle. Suojavyöjyke kannattaa tehdä  etenkin kaltevien, sortumaherkkien, herkästi tulvivien tai vettyvien peltojen läpi virtaavan vesistön tai valtaojan varteen. Suojavyöhykkeellä tarkoitetaan pellon tai rakennetun alueen ja vesistön välistä viljelemätöntä, pysyvän kasvillisuuden peittämää kaistaa ja vyöhykettä.

suojavyöhyke_espoo
Suojavyöhyke vähentää ravinteiden ja pintamaan valumista viljelyalueelta pois © Pinja Kasvio

Suojavyöhykkeiden tarkoituksena on vähentää eroosio-ongelmia, ravinteiden ja torjunta-aineiden kulkeutumista vesiin. Niillä voidaan myös ehkäistä uomien liettymistä ja  kunnossapitotarvetta. Suojavyöhykkeillä voidaan myös helpottaa ongelmallisten peltoalueiden viljelyä. Niillä on merkitystä myös maatalousmaiseman elävöittäjinä ja maiseman monimuotoisuuden ja lajirunsauden lisääjinä.

Ympäristötuki edellyttää kolme metriä leveitä suojakaistoja purovesistöjen varrelle. Suojavyöhykkeiden perustamiseen voi hakea erityistukea.

Lisätietoa tukien hakemisesta Ruokaviraston sivuilta.

Suojakaista
Kolme metriä leveä suojakaistat tasaisella peltoalueella © Liisa Hämäläinen

 

Julkaistu 18.12.2014 klo 14.31, päivitetty 7.1.2020 klo 15.24