Luonnon monimuotoisuus

Luonnon köyhtyminen jatkuu

Suomessa joka kymmenes eliölaji on uhanalainen. Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi on asetettu jo useita tavoitevuosia, mutta toistaiseksi tavoitetta on aina jouduttu siirtämään eteenpäin. Nyt tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikentyminen vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen tulee olemaan vaikeaa.

Rakennettu ympäristö on ainoa elinpiiri, jossa lajien uhanalaistuminen on saatu pysähtymään. Suurin muutos kielteiseen suuntaan on tapahtunut rannoilla. Myös suo- ja peltolajit ovat ahdingossa.

Suojelualueiden pinta-alan tarkastelussa Suomi sijoittuu kansainvälisessä vertailussa lähelle keskiarvoa. Luonnonsuojelualueet ja erämaa-alueet kattavat noin yhdeksän prosenttia maamme pinta-alasta. Tavoitteiden saavuttamisen kannalta olisi tärkeää ottaa luonnon monimuotoisuuden turvaaminen paremmin huomioon paitsi suojelualueilla myös talouskäytössä olevilla alueilla.

Valtakunnalliset indikaattorit

Alueelliset indikaattorit

 

 

Julkaistu 9.11.2015 klo 10.20, päivitetty 1.4.2021 klo 10.32