Hoppa till huvudinnehåll

Utvidgning av Vanda Energi Ab:s avfallskraftverket, Vanda

Projektstatus
Tillstånd: Avslutad / motiverad slutsats given
Områden: Vanda
Ämne: Energiproduktion, Kraftverk

Beskrivning av projektet

Vanda Energis avfallskraftverk stod klart år 2014 och nu planerar Vanda Energi en utbyggnad av avfallskraftverket. Utbyggnaden är på samma tomt som den nuvarande anläggningen i korsningen av Ring III och Borgåleden. Utbyggnaden är en del av företagets mål att senast år 2030 minska sina koldioxidutsläpp till en tiondel av nivån år 2010 och att helt sluta använda stenkol inom energiproduktionen på 2020-talet. Projektet stöder också städerna Vandas och Helsingfors mål att vara kolneutrala senast år 2035. Vanda avfallskraftverk, som producerar el och värme, bränner varje år cirka 370 000 ton källsorterat avfall som inte kan återvinnas på annat sätt. Kraftverket producerar årligen cirka hälften av all den fjärrvärme som Vanda behöver och cirka 30 % av Vandas årliga elbehov. Nu planeras en utbyggnad av avfallskraftverket som skulle öka energiproduktionen och främja nyttobruket av avfall som inte kan återvinnas på annat sätt. Utbyggnaden genomförs antingen genom att öka kapaciteten i det nuvarande kraftverket eller genom en ny separat produktionsenhet.

Projektets alternativ

I miljökonsekvensbedömningen betraktar man följande alternativ av projektet:

  • 0-ALTERNATIVET (ALT0): Utbyggnadsprojektet genomförs inte. Kraftverkets kapacitet är samma som nu, cirka 374 000 ton förbränt avfall per år.
  • PROJEKTALTERNATIV 1 (ALT1): De befintliga pannornas kapacitet ökas, så att avfallskraftverkets totala kapacitet är cirka 420 000 ton förbränt avfall per år.
  • PROJEKTALTERNATIV 2 (ALT2): De befintliga pannornas kapacitet ökas och avfallskraftverket byggs ut med en ny rosterpanna på 60–90 MWpa, det vill säga cirka 180 000 ton brännbart avfall per år, varvid avfallskraftverkets totala kapacitet är sammanlagt cirka 600 000 ton per år.

I projektalternativ Alt1 ökas de befintliga pannornas kapacitet och inga nya byggnader byggs i samband med detta. I projektalternativ Alt2 placeras den nya rosterpannan strax öster om det befintliga kraftverket.

Det huvudsakliga bränslet i det befintliga avfallskraftverket är källsorterat blandavfall som inte kan återvinnas på annat sätt. I alternativen Alt0 och Alt1 är bränslet av samma kvalitet som i det befintliga kraftverket. I den nya kraftverksenheten (Alt2) är avsikten att som energi i regel utnyttja industriavfall och bränsle som blir kvar vid avfallssorteringsanläggningar och som inte kan användas för andra ändamål inom den cirkulära ekonomin samt samma blandavfall som används i det befintliga avfallskraftverket och som inte kan återvinnas på annat sätt.

MKB-programmet

MKB-beskrivningen

 

 

 

 

Projektets kontaktuppgifter
Projektansvarige: Vanda Energi Ab, PB 95, 01301 Vanda, Mikko Anttila, mikko.anttila(at)vantaanenergia.fi
Konsult: ÅF-Consult Ab, Bertel Jungs platsen 9, 02600 Esbo, Arto Heikkinen, arto.heikkinen(at)afconsult.com
Kontaktmyndighet: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Erika Heikkinen, erika.heikkinen(at)ely-keskus.fi, tel. 0295 21142
Diarienummer: UUDELY/11485/2018

Utgivare