Hoppa till huvudinnehåll

Havsbaserad vindkraftsparken Saare-Liivi, Rigabukten, Estland

I Rigabuktern planeras en havsbaserad vindkraftspark Saare-Liivi som bestå av 160 vindkraftverk med en enhetskapacitet på cirka 14–20 MW.
Projektstatus
Tillstånd: Anhängig
Områden: Utländer, Estland
Ämne: Vindkraft

Bakgrund

En havsbaserad vindkraftspark, Saare-Liivi, planeras i Estlands västkust. Vindkraftsparken planeras att bestå av 160 vindkraftverk med en totalhöjd på upp till 400 meter.  Projektområdet ligger i Rigabukten cirka 15 km från Kihnu och cirka 20-25 km från Estlands kust. I planen ingår också en cirka 25 km lång sjökabel på ett 6–20 km brett forskningsområde. Djupförhållandena inom parkområdet varierar mellan 10-30 meter. Det projektansvarige är Utilitas Wind OÜ.

Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

MKB-program för det kompletterande området

Finlands miljöcentral har mottagit en underrättelse från Estlands klimatministeriet (Kliimaministeerium) om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarandet) för det kompletterande området för havsbaserade vindkraftsprojektet Saare-Liivi, i enlighet med FN/ECE-konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (E/ECE/1250, FördrS 67/1997, Esbokonventionen). Enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) är Finlands miljöcentral den behöriga myndigheten för Esbokonventionen i Finland.

Miljöstudierna har visat att det inte är möjligt att bygga vindkraftverk i den södra delen av projektområdet. Ett kompletterande område planeras för projektet, som är beläget cirka 19,4 kilometer från ön Ruhnu och cirka 22,8 kilometer från ön Kihnu. Målet är att bygga en havsbaserad vindkraftspark med högst 92 vindkraftverk med en enhetskapacitet på cirka 14–20 megawatt (MW) och en maximal höjd på 400 meter. Djupförhållandena i projektområdet varierar mellan 25–40 meter. Eventuella skadliga gränsöverskridande konsekvenser av projektet kan påverka för fåglar, fisk och sälar.

Myndigheter, invånare och sammanslutningar i Finland hade möjlighet att ge utlåtanden och framföra sin åsikt under tiden 7.8.–8.9.2023. Utlåtanden och åsikter begärdes genom tjänsten utlåtande.fi. Alternativt var det möjligt att lämna synpunkter per e-post (kirjaamo@syke.fi) eller per post (Finlands miljöcentral, Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors).

Finlands svar till Lettland och utlåtanden som getts i Finland

Samrådsdokumenten 7.8.-8.9.2023

MKB-program

Miljöministeriet tog emot en underrättelse från Estland om att MKB-förfarandet har inletts den 8 september 2022. Den projektansvarige har utarbetat ett samrådsunderlag för miljökonsekvensbedömningen som innehåller information om gränsöverskridande miljöpåverkan. Finska myndigheter, allmänheten och organisationer gavs möjlighet att lämna synpunkter om Finlands deltagande i Estlands MKB-förfarandet och innehåll av samrådsdokumenten.

Finlands svar till Estland och utlåtanden

Samrådsdokumenten 26.9.-24.10.2022

Förhandsinformation

Miljöministeriet mottog den 2 februari 2022 ett preliminärt underrättelse från det estniska miljöministeriet om att MKB-förfarandet för projektet har inletts. Den 6 april 2022 informerade Finland Estland om att man behöver ytterligare information innan man beslutar om man vill delta i MKB-förfarandet.

Projektets kontaktuppgifter
Projektansvarige: Utilitas Wind OÜ, Kristiina Nauts, kristiina.nauts@utilitas.ee
Kontaktmyndighet: Finlands miljöcentral, överinspektör Laura Aitala-Martesuo, tel. 0295 251 325, laura.aitala-martesuo@syke.fi
Diarienummer: SYKE/2023/828

Utgivare