Hyppää pääsisältöön

Tutki ja havainnoi ympäristöä

Jokainen meistä havainnoi ympäristöään. Yksi seuraa pihapuun varpusia ja toinen päivän säätä, kolmas tallentaa merijäähavaintojaan puhelinsovellukseen. Tapoja on monia. Ympäristön havainnoiminen voi parhaimmillaan olla sekä hauskaa vapaa-ajan viettoa että tärkeää tutkimusavustamista!
Kuva
Nuori kiikaroi luonnossa.
© Adobe Stock

Monelle ympäristön tutkailu voi olla yksinkertaisesti rakas harrastus, josta saa onnistumisen ja oppimisen kokemuksia – yksin tai yhdessä muiden kanssa. Ympäristössä liikkuessa voi kokea yhteenkuuluvuutta luonnon kanssa. Myös esimerkiksi mittaamiseen liittyvät tekniset kokeilut ja järjestelmät voivat innostaa havainnointiin. Esimerkiksi mökkiläiselle järven näkösyvyyden seuraaminen voi tuoda hallinnan tunteen oman lähiveden tilasta. Jos huolestuttavia merkkejä ilmaantuu, nopea reagointi voi olla ensiarvoisen tärkeää vesistön hyvinvoinnille. Vastaavasti huonokuntoisen vesistön elpymistä on jopa jännittävää seurata omien havaintojen perusteella.

Kansalaishavainnot auttavat tutkijoita ympäristön tilan seurannassa

Ympäristön havainnointi voi olla myös yhteiskunnallisesti tärkeää. Kansalaishavainnoiksi kutsutaan joukkoistamalla kerättyä havaintotietoa. Joukkoistamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä yleensä sitä, että tutkijat pyytävät vapaaehtoisia keräämään havaintoja tietystä seurattavasta asiasta, kuten sademääristä. Näillä havainnoilla voidaan esimerkiksi täydentää mittauksia, kalibroida satelliittitulkintoja tai tuottaa tietoa ihmisten kokemuksista.

Kansalaishavaintoja hyödyntäviä tutkimuksia ja hankkeita on lukuisia. Muun muassa ympäristöhallinnon HELMI-suojeluhankkeessa on hyödynnetty kansalaisten tekemää havainnointia. Esimerkiksi lähteiden tilan tarkkailemiseen on käytetty tavallisten ihmisten lomakkeelle lataamia kuvia ja huomioita.

Näin onnistut kansalaishavaintojen tekemisessä

Valitse itseäsi kiinnostava havainnointikohde

Mitä motivoituneempi olet, sitä tehokkaammin pystyt havainnoimaan

Kirkasta itsellesi, mitä ja millaisia havaintoja konkreettisesti halutaan.

Kansalaishavainnointi ei ole rakettitiedettä, mutta on olennaista ymmärtää, mitä vaatimuksia havainnoille on.

Varaa havainnointiin aikaa - luonto voi yllättää mielenkiintoisuudellaan!

Luonnon tutkailuun on mukava syventyä rauhassa, eikä havainnointia muutenkaan kannata tehdä kiireessä, ettei synny esimerkiksi mittausvirheitä.

Kirjaa tietosi mahdollisimman tarkasti ja selvästi.

Tästä on hyötyä niin itsellesi kuin mahdollisille muille havaintojasi tarkasteleville.

Pidä hauskaa!
Kuva
Nuori kiikaroi luonnossa.
© Adobe Stock

Osallistu kansalaishavaintojen keräämiseen

Tutustu erilaisiin havainnointimahdollisuuksiin

Vedet ja meri

Eläimet, kasvit ja sienet

Uhanalaiset lajit

Vieraslajit

Suurpedot

Pienriista

Hylkeet ja pyöriäiset

Linnut

Kalat

Sää

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Tutustu myös
Kansalaishavaintojärjestelmistä teknisemmin
Lisätietoja Suomen ympäristökeskuksessa kerättävistä kansalaishavainnoista ja niiden teknisestä toteuttamisesta.
Siirry