Hyppää pääsisältöön
Tags:
Katsaus Suomen ympäristön tilaan

Sisävesien ekologinen tila enimmäkseen hyvä

Sisävedet voivat keskimäärin hyvin. Parhaassa kunnossa ovat isot järvet, heikoimmassa joet. Viime vuosina sisävesien tila ei ole enää kohentunut.
Kuva
Lumpeita järvellä.
© Roine Piirainen, kuviasuomesta.fi

Manner-Suomen järvien pinta-alasta yli 87 % on hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa. Se tarkoittaa, että ihminen ei ole toimillaan merkittävästi tai pysyvästi heikentänyt vesistön luonnontilaa. Huonossa tai välttävässä tilassa on vain prosentti järvipinta-alasta.

Jokien tilanne on heikompi. Jokipituudesta 65 % on hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa. Huonossa tai välttävässä tilassa on 9 %.

Tähän tulee kuvapari: kartta (puuttuu vielä) + taulukko.

  Joki km Järvi km2
Luokittelematta 114 42
Huono 460 26
Välttävä 2 335 329
Tyydyttävä 7 557 3 125
Hyvä 15 072 14 640
Erinomainen 7 673 9 132

Eri luokkiin sijoittuvat joet ja järvet Manner-Suomessa 2019. Tietoihin sisältyvät myös keinotekoiset ja voimakkaasti muutetut vedet, joilla on omat arviointiperusteensa. Lähde: Suomen ympäristökeskus Syke.

Rehevöityminen vaivaa erityisesti pieniä järviä

Rehevöityminen heikentää varsinkin pienten ja matalien järvien ekologista tilaa. Se näkyy leväkukintoina, rantojen umpeenkasvuna ja veden samenemisena. Suuret selkävedet ja etenkin Lapin suuret järvet ovat enimmäkseen säästyneet rehevöitymiseltä. Suomen järvipinta-alasta noin kolmasosa on säännöstelyn piirissä.

Jokien ongelmat ovat moninaiset. Jokia on perattu ja suoristettu, mikä on heikentänyt niiden elinympäristöjä. Virtausolojen muutokset ja valuma-alueelta tuleva kuormitus aiheuttavat liettymistä. Padot ja muut vesirakenteet estävät kalojen ja muiden vesieliöiden liikkumisen jokivesistössä.

Kehitys polkee paikallaan 

Suomen sisävesien ekologinen tila ei ole viime vuosina parantunut. Kehitys on ollut myönteistä lähinnä yksittäisissä järvissä ja joissa. Hidas eteneminen johtuu pääosin siitä, että maa- ja metsätaloudesta tuleva hajakuormitus on pysynyt suurena. Virtavesissä on myös ollut vaikea korjata vesirakentamisen aiheuttamia perinpohjaisia muutoksia.

Kuva
Sisävesien ekologisen tilan kehityksen vertailu vuosina 2013 ja 2019 joissa ja järvissä.
Sisävesien ekologisen tilan kehitys. Vertailu ei sisällä keinotekoisia ja voimakkaasti muutettuja vesiä.  © Suomen ympäristökeskus.

Vesien tilan kohenemista vauhditetaan

Suomessa on kehitetty uusia lupaavia keinoja hillitä rehevöitymistä ja elvyttää jokien ekosysteemejä. Keinojen käyttöönottoa vauhdittaa Vesiensuojelun tehostamisohjelma. Eri vesistöjen vesienhoitotoimet määritetään alueellisissa vesienhoitosuunnitelmissa. Euroopan unionin jäsenmaiden yhteinen tavoite on, että kaikki vedet ovat vähintään hyvässä tilassa vuoteen 2027 mennessä, eikä yhdenkään tila heikkene.

Lue lisää vesien tilaan liittyvistä toimista

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Tutustu myös
Järvi-meriwiki
Järvi-meriwiki on verkkopalvelu, jota rakennetaan ja julkaistaan viranomaisten ja kansalaisten yhteistyöllä. Veden tuntija on se, joka on kastellut siinä varpaansa.
Siirry
Vesi.fi
Suomen tarkinta ja ajantasaisinta vesitietoa
Siirry