Toiminnanharjoittajien vuosittaisen otetun maa-aineksen määrän ja laadun ilmoittaminen

Maa-ainesluvan haltijat toimittavat vuosittain tiedot otetun maa-aineksen määrästä ja laadusta sähköisesti NOTTO-järjestelmään. Tiedot tulee ilmoittaa myös siinä tapauksessa, että kyseisenä vuonna ei ole ollut ottoa. Edellistä vuotta koskevat tiedot tulee toimittaa järjestelmään viimeistään 31.1. mennessä. Vuosittaisten ottotietojen ilmoittamisesta ja tallentamisesta on annettu ympäristöministeriön ohje.

Sähköinen lomake löytyy oheisesta linkistä ja sen käyttäminen edellyttää asiointiavaimen käyttöä.

MAL 23a §:n mukainen ilmoitus maa-aineksen otosta

Mikäli lupakohtainen asiointiavain on hukassa, voi sitä tiedustella kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Lisätietoja: maa-aineksenotto(at)ely-keskus.fi

Julkaistu 21.12.2018 klo 14.38, päivitetty 11.1.2019 klo 10.31