YIT Infra Oy:n Kiilan kiertotalouskeskus, Vantaa

Hankkeen kuvaus

Lemminkäinen Infra Oy:llä on tarkoitus tasata omistamansa kiinteistön maapohja kiertotaloustoimintojen ja betoni- sekä asfalttiasemien tarpeisiin. Hankealue sijaitsee Vantaan Kiilassa. Hankealueen pinta-ala on noin kymmenen hehtaaria. Hanke voidaan jakaa kahteen toiminnalliseen vaiheeseen: alueen esirakentamiseen ja varsinaiseen valmistus- sekä kierrätystoimintaan. Alueen tasaus edellyttää kallio- ja moreenikiviainesten louhintaa ja kaivua. 

Hankkeen vaihtoehdot

Vaihtoehto VE 0

• Hanketta ei toteuteta

Vaihtoehto VE 0+

• Alueen louhinta kaavan mukaiseen tasoon ja kiviaineksen murskaus

• Betonijätteen vastaanotto ja käsittely

Vaihtoehto VE 1A

• Alueen louhinta kaavan mukaiseen tasoon ja kiviaineksen murskaus

• Betonijätteen vastaanotto ja käsittely

• Louheen vastaanotto ja käsittely

• Ylijäämämaiden vastaanotto ja käsittely

Vaihtoehto VE 1B

• Alueen louhinta kaavan mukaiseen tasoon ja kiviaineksen murskaus

• Betonijätteen vastaanotto ja käsittely

• Louheen vastaanotto ja käsittely

• Asfalttijätteen vastaanotto ja käsittely

Vaihtoehto VE 2A

• Alueen louhinta kaavan mukaiseen tasoon ja kiviaineksen murskaus

• Betonijätteen vastaanotto ja käsittely

• Asfalttijätteen vastaanotto ja käsittely

• Asfalttiaseman toiminta

Vaihtoehto VE 2B

• Alueen louhinta kaavan mukaiseen tasoon ja kiviaineksen murskaus

• Betonijätteen vastaanotto ja käsittely

• Betoniaseman toiminta

Arviointiohjelma

Valmistuneita selvityksiä:

YVA-ohjelmavaiheen jälkeen valmistuneet selvitykset:

Arviointiselostus

 

Julkaistu 15.11.2018 klo 9.46, päivitetty 10.12.2020 klo 10.50

Julkaisija: