YIT Infra Oy:n Kiilan kiertotalouskeskus, Vantaa

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Lemminkäinen Infra Oy:llä on tarkoitus tasata omistamansa kiinteistön maapohja kiertotaloustoimintojen ja betoni- sekä asfalttiasemien tarpeisiin. Hankealue sijaitsee Vantaan Kiilassa. Hankealueen pinta-ala on noin kymmenen hehtaaria. Hanke voidaan jakaa kahteen toiminnalliseen vaiheeseen: alueen esirakentamiseen ja varsinaiseen valmistus- sekä kierrätystoimintaan. Alueen tasaus edellyttää kallio- ja moreenikiviainesten louhintaa ja kaivua. 

Hankkeen vaihtoehdot

Vaihtoehto VE 0

• Hanketta ei toteuteta

Vaihtoehto VE 0+

• Alueen louhinta kaavan mukaiseen tasoon ja kiviaineksen murskaus

• Betonijätteen vastaanotto ja käsittely

Vaihtoehto VE 1A

• Alueen louhinta kaavan mukaiseen tasoon ja kiviaineksen murskaus

• Betonijätteen vastaanotto ja käsittely

• Louheen vastaanotto ja käsittely

• Ylijäämämaiden vastaanotto ja käsittely

Vaihtoehto VE 1B

• Alueen louhinta kaavan mukaiseen tasoon ja kiviaineksen murskaus

• Betonijätteen vastaanotto ja käsittely

• Louheen vastaanotto ja käsittely

• Asfalttijätteen vastaanotto ja käsittely

Vaihtoehto VE 2A

• Alueen louhinta kaavan mukaiseen tasoon ja kiviaineksen murskaus

• Betonijätteen vastaanotto ja käsittely

• Asfalttijätteen vastaanotto ja käsittely

• Asfalttiaseman toiminta

Vaihtoehto VE 2B

• Alueen louhinta kaavan mukaiseen tasoon ja kiviaineksen murskaus

• Betonijätteen vastaanotto ja käsittely

• Betoniaseman toiminta

Arviointiohjelma

Valmistuneita selvityksiä:

YVA-ohjelmavaiheen jälkeen valmistuneet selvitykset:

Arviointiselostus

Arviointiselostuksen paperiversio on 26.11.2018 - 24.1.2019 luettavissa seuraavissa paikoissa:

  • Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Hyrylänkatu 8 C, 04300 Tuusula
  • Vantaan kaupunki, ympäristökeskus, Pakkalankuja 5, 01510 Vantaa

Yleisötilaisuus

Hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta järjestetään avoin yleisötilaisuus tiistaina 4.12.2018 klo 18-20.00 Seutulan VPK-talolla, Katriinantie 71, 01760 Vantaa.

Mielipiteen esittäminen

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiselostuksesta kirjallisen mielipiteensä viimeistään 24.1.2019 mennessä joko sähköisesti kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi tai osoitteella Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 Helsinki. Käyntiosoite: Opastinsilta 12 B, 5. krs, Itä-Pasila, Helsinki. Viitteeksi tulee laittaa: YIT Infra Oy:n kiertotalouskeskusYVA/Annukka Engström.

 

Julkaistu 15.11.2018 klo 9.46, päivitetty 20.11.2018 klo 8.26

Julkaisija: