Vesienhoidon suunnitteluopas

Opasmateriaali ja taustadokumentit vesienhoidon suunnitteluun
- uutta suunnitelmakaudelle 2021-2027

Opasmateriaali ja taustadokumentit vesienhoidon suunnitteluun vuosille 2016 - 2021

Toimenpiteiden suunnittelu on valmisteltu YM:n vetämässä hankkeessa, jossa on ollut mukana laaja joukko eri hallinnonalojen asiantuntijoita.

Toimialakohtaiset ohjeet:

Ympäristötavoitteiden asettaminen:

Muut oppaat:

Vesimuodostumat ja pinta- ja pohjavesien tyypittely ja luokittelu kaudella 2016 - 2021

Muut toimenpideohjelman valmistelua tukeva aineisto:

Viestintä ja sidosryhmäyhteistyö

Linkkejä vesienhoitoa tukeviin hankkeisiin

Julkaistu 10.12.2018 klo 9.55, päivitetty 10.12.2018 klo 10.04