Hoppa till huvudinnehåll
Tags:
Översikten om miljöns tillstånd i Finland

Vatten

Av Finlands vatten är grundvattnen i bäst skick, medan mindre vattendrag är i sämst skick. Östersjön och många insjöar lider fortfarande av övergödning.
Bild
En sjö på sommardagen.
© Roine Piirainen, KuviaSuomesta.fi.

Rent vatten är avgörande för både människans och naturens välbefinnande. Det finns mycket vatten i Finland: havsområdena och insjöarna täcker en dryg femtedel av landarealen. Det finns fortfarande grundvatten djupt nere i jorden – mer än tre gånger så mycket som vi har sjövatten. Vattnen står i växelverkan med varandra. Vatten transporteras från markens yta ner under marken och vice versa. Bäckarna rinner ut i sjöar, floder och så småningom ut i havet. Ibland händer det även att en havsvik avsnörs från havet och blir en ny sjö. Växelverkan är viktig: det som händer med ett vatten återspeglas i andra vatten.

Vattnets status är summan av många faktorer

Insjöarnas ekologiska status i Finland är för det mesta god. Detta innebär att insjöar och floder i genomsnitt utgör en rätt så bra livsmiljö för sin naturliga flora och fauna. Vattnens kemiska status tyder å andra sidan på förekomsten av farliga och skadliga ämnen. Vissa av dessa ämnen förekommer i allmänhet alltför ofta i olika vatten, vilket försämrar betygen för insjöarnas kemiska status. Tillståndet för Finlands kustvatten påverkas främst av Finlands egna utsläpp, medan det öppna havet även påverkas av andra belastningar i Östersjön. Hela Östersjön lider fortfarande av övergödning. Av alla vatten i Finland mår småvattnen sämst. De flesta bäckar, källor och andra småvatten har förstörts eller förlorat viktiga särdrag.

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)
Upptäck mer
Vatten.fi
Den mest exakta och aktuella vatteninformationen i Finland.
östersjön.fi
Finsk marin information har sammanställts under Östersjön.fi för att tjäna alla som är intresserade av havet.
Insjö-havwiki
Insjö-havwiki är en webbplats som byggs upp i samverkan av myndigheter och medborgare.
Överst på sidan