Hoppa till huvudinnehåll
Tags:
Översikten om miljöns tillstånd i Finland

Vatten

Av Finlands vatten är grundvattnen i bäst skick, medan mindre vattendrag är i sämst skick. Östersjön och många insjöar lider fortfarande av övergödning.
Bild
En sjö på sommardagen.
© Roine Piirainen, KuviaSuomesta.fi.

Rent vatten är avgörande för både människans och naturens välbefinnande. Det finns mycket vatten i Finland: havsområdena och insjöarna täcker en dryg femtedel av landarealen. Det finns fortfarande grundvatten djupt nere i jorden – mer än tre gånger så mycket som vi har sjövatten. Vattnen står i växelverkan med varandra. Vatten transporteras från markens yta ner under marken och vice versa. Bäckarna rinner ut i sjöar, floder och så småningom ut i havet. Ibland händer det även att en havsvik avsnörs från havet och blir en ny sjö. Växelverkan är viktig: det som händer med ett vatten återspeglas i andra vatten.

Vattnets status är summan av många faktorer

Insjöarnas ekologiska status i Finland är för det mesta god. Detta innebär att insjöar och floder i genomsnitt utgör en rätt så bra livsmiljö för sin naturliga flora och fauna. Vattnens kemiska status tyder å andra sidan på förekomsten av farliga och skadliga ämnen. Vissa av dessa ämnen förekommer i allmänhet alltför ofta i olika vatten, vilket försämrar betygen för insjöarnas kemiska status. Tillståndet för Finlands kustvatten påverkas främst av Finlands egna utsläpp, medan det öppna havet även påverkas av andra belastningar i Östersjön. Hela Östersjön lider fortfarande av övergödning. Av alla vatten i Finland mår småvattnen sämst. De flesta bäckar, källor och andra småvatten har förstörts eller förlorat viktiga särdrag.

Blågrönalgversikter
Gå till översikter (syke.fi)

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)
Upptäck mer
Vatten.fi
Den mest exakta och aktuella vatteninformationen i Finland.
östersjön.fi
Finsk marin information har sammanställts under Östersjön.fi för att tjäna alla som är intresserade av havet.
Insjö-havwiki
Insjö-havwiki är en webbplats som byggs upp i samverkan av myndigheter och medborgare.