Hoppa till huvudinnehåll

Jordtäktverksamhetet av företaget Esbogård Ab, Esbo

På Högbergets område i närheten av Vinkelkärret och Kärringmossen i Esbo planerar man att utföra verksamhet som innebär schaktning och krossning av berg samt mottagning och de-ponering av rena marksubstanser. Projektområdet omfattar ca 73 hektar och är beläget i västra Esbo, som närmast ca 800 m från gränsen till Kyrkslätt kommun.
Projektstatus
Tillstånd: Avslutad / motiverad slutsats given
Områden: Esbo, Kyrkslätt
Ämne: Avfallshantering, Tagande och behandling av naturresurser, Anläggningar för förbränning eller behandling av annat avfall, Tagande av sten, grus eller sand
  • Bedömningsprogrammet (sammandraget på svenska)  har mottagits: 5.5.2014 (pdf 7,1 Mb)
  • Bedömningsprogrammet finns påseende: 12.5.2014 - 13.6.2014
  • Kungörelsen om bedömningsprogrammet
  • Informationmöten:  på tisdagen den 20 maj 2014 kl. 18 - 20 i auditorium vid Espoon yhteislyseon koulu, Hansaberget 2, 02780 Esbo
  • Begäran om utlåtande (på finska) om bedömningsprogrammet
  • Datum för inlämning av utlåtanden: 13.6.2014
  • Kontaktmyndighetens utlåtande om bedömningsprogrammet:

 

Projektets kontaktuppgifter
Projektansvarige: Esbogård Ab, Rolf Saxberg
Konsult: Ramboll Finland Oy, Antti Lepola
Kontaktmyndighet: NTM-centralen i Nyland, Leena Eerola
Diarienummer: UUDELY/5/07.04/2014

Utgivare