Hoppa till huvudinnehåll

Havsbaserade vindkraftsparken ELWIND, Lettland

I Östersjön i Lettlands havsområdet planeras en havsbaserade vindkraftspark med en total kapacitet på cirka 500-1000 MW.
Projektstatus
Tillstånd: Anhängig
Områden: Utländer, Lettland
Ämne: Vindkraft

Bakgrund

Den havsbaserade vindkraftsparken ELWIND planeras i Östersjön i Lettlands havsområde. Projektet ligger vid kusten i Kurzeme regionen E4 (område definieras i Lettlands havsplan, ”Latvia's Maritime Spatial Plan”), mittemot Pāvilosta, cirka 15–20 kilometer från kusten. Projektet omfattar ett område på cirka 200 kvadratkilometer. Projektet kommer att bestå av upp till 67 vindkraftverk med en kapacitet på 15–25 megawatt (MW). Projektets totala kapacitet planeras bli cirka 500–1000 MW, med en årlig produktion på cirka 3–3,5 terawattimmar (TWh). Den maximala höjden för vindkraftverk är 350 meter. Havsdjupet i projektområdet varierar cirka 20–60 meter. 

Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

Finlands miljöcentral har mottagit en underrättelse från Lettlands miljöbyrå (Environment State Bureau of the Republic of Latvia) om inledande av ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarandet) i enlighet med artikel 3 i FN/ECE:s konvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (E/ECE/1250, FördrS 67/1997, Esbokonventionen). Underrättelsen gäller ett gemensamt estniskt-lettiskt projekt för havsbaserad vindkraft ELWIND i Östersjön på Lettlands territorium. MKB-förfarandet kommer att genomföras i Lettland och Estland separat. Enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) är Finlands miljöcentral den behöriga myndigheten för Esbokonventionen i Finland.

Bedömningprogrammet

Myndigheter, invånare och sammanslutningar i Finland hade möjlighet att ge utlåtanden och framföra sin åsikt under tiden 7.8.–8.9.2023 om huruvida Finland borde delta i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning samt om innehållet i programmet för konsekvensbedömning till de delar som betydande skadliga konsekvenser drabbar Finland.

Synpunkter begärdes skriftligen genom tjänsten utlåtande.fi. Alternativt var det möjligt att lämna synpunkter lämnas per e-post (kirjaamo@syke.fi) eller per post (Finlands miljöcentral, Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors).

Finlands svar till Lettland och utlåtanden som getts i Finland

Samrådsdokumenten 7.8.–8.9.2023

Mer information på engelska:  The future direction of the Latvian and Estonian wind farm project "Elwind" will be taken over by LIAA (liaa.gov.lv)

  Projektets kontaktuppgifter
  Projektansvarige: The Investment and Development Agency of Latvia, Jānis Ločmelis, tel. +371 26415237, janis.locmelis@liaa.gov.lv
  Kontaktmyndighet: Finlands miljöcentral, överinspektör Laura Aitala-Martesuo, tel. 0295 251 325, laura.aitala-martesuo@syke.fi

  Environment State Bureau of the Republic of Latvia, Daiga Avdejanova, tel. +371 67 32 1173, pasts@vpvb.gov.lv
  Diarienummer: SYKE/2023/1396

  Utgivare