Hoppa till huvudinnehåll

Byggandet av en NEXBTL-anläggning i Sköldvik i Borgå

I projektet planeras en NEXBTL-anläggning för framställning av förnybara bränslen på det nuvarande industriområdet i Sköldvik i Borgå direkt anslutning till hamnen. Projektet omfattar bland annat NEXBTL-anläggningen, enheten för förbehandling av råvara, förbehandling av avloppsvatten, ett nytt vätgasverk, en apparatur för tillvaratagning av koldioxid, en hetoljeugn, lagercisterner samt en säkerhetsfackla.<br>
Projektstatus
Tillstånd: Avslutad / motiverad slutsats given
Områden: Borgå, Sibbo
Ämne: Kemisk industri, Anläggningar för framställning eller produktion av bioetanol eller bioolja

 

Beskrivning av projektet

I projektet planeras en NEXBTL-anläggning för framställning av förnybara bränslen på det nuvarande industriområdet i Sköldvik i Borgå direkt anslutning till hamnen. Projektet omfattar bland annat NEXBTL-anläggningen, enheten för förbehandling av råvara, förbehandling av avloppsvatten, ett nytt vätgasverk, en apparatur för tillvaratagning av koldioxid, en hetoljeugn, lagercisterner samt en säkerhetsfackla.

Råvarorna till anläggningen utgörs av bland annat animaliska fetter, vegetabiliska fetter och olika slags förnybara avfalls- och restflöden. Anläggningens produkter är bland annat förnybar propan, förnybar nafta, förnybart flygbränsle och förnybar diesel.

Projektets alternativ

Alternativen i MKB-processen är:

  • VE0: 0-alternativet: NEXBTL-anläggningen byggs inte.
  • VE1: Byggandet av en ny NEXBTL-anläggning på Sköldviks industriområde i Borgå inklusive övriga funktioner som anläggningen kräver: värmebehandlingsenhet, förbehandling av avloppsvatten, ett nytt vätgasverk, en apparatur för tillvaratagning av koldioxid, hetoljeugn, förrådstankarna samt säkerhetsfackla.

MKB-programmet

MKB-beskrivningen

 

Projektets kontaktuppgifter
Projektansvarige: Neste Oyj, Miljöexpert Outi Piirainen, förnamn.efternamn(at)neste.com, t. +358 50 458 3925
Konsult: AFRY Finland Oy, MKB-projektchef Karoliina Jaatinen, förnamn.efternamn(at)afry.com, t. +358 40 6604407
Kontaktmyndighet: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Överinspektör Erika Heikkinen, förrnamn.efternamn@ntm-centralen.fi, t. +358 295 021 142
Diarienummer: UUDELY/4609/2020

Utgivare