Hyppää sisältöön

YVA-päätökset

YVA-laki määrää tietyn kokoluokan hankkeet aina YVA-menettelyyn. Menettelyä voidaan soveltaa myös tätä pienempiin tai muihinkin kuin asetuksessa mainittuihin hankkeisiin, jos hankkeista katsotaan aiheutuvan merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

ELY-keskus päättää menettelyn tarpeellisuudesta

Hankkeen voi määrätä YVA-menettelyyn elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Sen on tehtävä päätös kuukauden kuluessa saatuaan asiasta riittävät tiedot. Hankkeesta vastaava saa tilaisuuden tulla kuulluksi ennen kuin päätös tehdään.

Ydinenergialaissa tarkoitettuja ydinlaitoksia koskevat päätökset tekee työ- ja elinkeinoministeriö.

Kuka tekee aloitteen?

Aloite YVA-menettelyn käynnistämiseen voi tulla keneltä tahansa, kuten kansalaiselta, kansalaisjärjestöltä, hankkeesta vastaavalta tai muulta viranomaiselta. Aloite täytyy tehdä kirjallisessa muodossa.

Kun vaikutusten merkittävyyttä harkitaan, otetaan huomioon hankkeen ominaisuudet, sijainti ja vaikutusten luonne.

Voiko päätöksestä valittaa?

Päätös on nähtävillä vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla 14 päivää. Hankkeesta vastaava voi valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen. Muut voivat hakea muutosta ELY-keskuksen päätökseen lupapäätöksen yhteydessä.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Seija Rantakallio, ympäristöministeriö,
puh. 0295 250 246, etunimi.sukunimi@ym.fi
Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

YVA-päätökset - Lappi

 

Tältä sivulta löytyvät kaikki Lapin ELY-keskuksen (vuoteen 2010 asti Lapin ympäristökeskus) tekemät YVA-päätökset.

1.1.2010 alkaen tehdyt YVA-päätökset

Energiantuotanto

Liikenne

Luonnonvarojen otto ja käsittely

Yksittäiset tapaukset

 

Ennen vuotta 2010 tehdyt YVA-päätökset

Eläintenpito ja kalankasvatus

Ei sovelleta YVA-menettelyä:

Tarvitsee soveltaa YVA-menettelyä:

Luonnonvarojen otto ja käsittely

Ei sovelleta YVA-menettelyä:

Vesistön rakentaminen ja säännöstely

Ei sovelleta YVA-menettelyä:

Metalliteollisuus

  • ei julkaistuja päätöksiä

Metsäteollisuus

  • ei julkaistuja päätöksiä

Kemianteollisuus

  • ei julkaistuja päätöksiä

Energiantuotanto

Tarvitsee soveltaa YVA-menettelyä:

Ei sovelleta YVA-menettelyä:

Energian ja aineiden siirto sekä varastointi

  • ei julkaistuja päätöksiä

Liikenne

Ei sovelleta YVA-menettelyä:

Tarvitsee soveltaa YVA-menettelyä:

Vesihuolto

  • ei julkaistuja päätöksiä

Jätehuolto

  • ei julkaistuja päätöksiä

Muut hankkeet

  • ei julkaistuja päätöksiä
Julkaistu 21.7.2016 klo 15.56, päivitetty 7.11.2019 klo 13.07
Julkaistu 19.6.2013 klo 16.56, päivitetty 14.9.2017 klo 18.19