Hyppää pääsisältöön

Yleinen arviointivelvollisuus

Suunnitelmasta tai ohjelmasta vastaavan viranomaisen on huolehdittava siitä, että suunnitelman ympäristövaikutukset selvitetään ja arvioidaan valmistelun kuluessa, jos sen toteuttamisella saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia.

SOVA-lain 3 §:ssä on säädetty yleinen ympäristövaikutusten arviointivelvollisuus, joka koskee niitä eri toimialoilla valmisteltavia suunnitelmia, jotka eivät edellytä ympäristöarviointia. Suunnitelmasta vastaavan viranomaisen on huolehdittava siitä, että suunnitelman ympäristövaikutukset selvitetään ja arvioidaan valmistelun kuluessa, jos sen toteuttamisella saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Tällaisia ovat muun muassa vero-, maksu- ja tukipolitiikkaa, ympäristö-, energia-, liikenne-, teollisuus- sekä maa- ja metsätalouspolitiikkaa koskevat suunnitelmat ja ohjelmat. Yleinen arviointivelvollisuus koskee lisäksi hallinnon toimintaa ja taloutta koskevia suunnitelmia sekä erilaisia alueellisia kehittämissuunnitelmia.

Arvioinnissa otetaan huomioon suunnitelmaan tai ohjelmaan liittyvät tilannetekijät ja vaikutuksia selvitetään siinä laajuudessa ja sillä tarkkuudella kuin se kulloinkin on tarpeellista.

Arviointi on osa muuta suunnitelman valmistelua ja siihen kuuluu eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten selvittämistä sekä eri tahojen välistä yhteistyötä ja osallistumista.

Neuvoja ympäristövaikutusten arvioinnin tekemiseen löytyy laaditusta tukiaineistosta 

Julkaisija

Ympäristöministeriö