Hyppää pääsisältöön

Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointi

Jos hankkeiden, suunnitelmien tai ohjelmien ympäristövaikutukset ylittävät valtion rajat, järjestetään arviointimenettely yhteistyössä toisen valtion kanssa.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) avulla pyritään vähentämään tai estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi (SOVA) tarkoittaa niiden vaikutusten arviointia valmistelun osana.

Osallistuminen toisessa valtiossa käynnissä olevaan ympäristövaikutusten arviointiin

Suomen ympäristökeskus huolehtii valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleissopimuksen (Espoon sopimus) mukaisista tiedotus- ja kuulemistehtävistä. Lakimuutoksen myötä Suomen ympäristökeskus on Espoon sopimuksen toimivaltainen viranomainen Suomessa 1.1.2023 alkaen. Tehtävistä vastasi aiemmin ympäristöministeriö.

Tehtävät kattavat sekä Suomessa suunnitteilla että toisessa sopimusosapuolen valtiossa suunnitteilla olevat hankkeet, suunnitelmat ja ohjelmat, joilla saattaa olla merkittäviä rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia Suomen alueelle. Suomen ympäristökeskus varaa Espoon sopimusosapuolten viranomaisille, järjestöille ja asukkaille tilaisuuden osallistua näihin menettelyihin.

Lisäksi jos maankäyttö- ja rakennuslain mukaan laadittavan kaavan toteuttamisella saattaa olla merkittäviä rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia, Suomen ympäristökeskuksen on ilmoitettava toiselle valtiolle näistä suunnitelmista.

Vuonna 2023 käynnistyneet arviointimenettelyt

Hankkeet

Suunnitelmat ja ohjelmat

Ennen vuotta 2023 käynnistyneet hankkeet, suunnitelmat ja ohjelmat

Kansainvälisiä ympäristövaikutusten arviointeja säätelevät sopimukset

Espoon sopimus säätelee valtioiden rajat ylittäviä ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä. Espoon sopimukseen liittyvä SOVA-pöytäkirja koskee suunnitelmien tai ohjelmien valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä. Lisäksi valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista on tehty kahdenvälinen sopimus Viron ja Suomen välillä, jolla on tarkennettu Espoon sopimusta.

Asetus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta 67/1997 (Finlex)

Valtioneuvoston asetus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta 81/2017 (Finlex)

Pöytäkirja strategisesta ympäristöarvioinnista 69/2010 (Finlex)

Asetus Viron kanssa valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta 51/2002 (Finlex)

Lisätietoja

Ylitarkastaja Laura Aitala-Martesuo, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 325, laura.aitala-martesuo@syke.fi

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)