Hyppää pääsisältöön

Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi SOVA

Hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) lisäksi myös viranomaisten laatimien suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutuksia (SOVA) voidaan arvioida.

Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi (SOVA) on suunnitelmien ja ohjelmien (jatkossa: suunnitelmien) valmisteluun liittyvä prosessi, jonka tavoitteena on 

  • tukea suunnitelman valmistelua, toteutusta ja seurantaa sekä suunnitelmaa koskevaa julkista keskustelua
  • tuottaa tietoa suunnitelman ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista
  • tukea osallistumista ja yhteistyötä ja käsitellä ristiriitoja.

Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutukset on arvioitava niitä valmisteltaessa, jos niillä saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia. Suunnitelman laativa viranomainen on vastuussa myös SOVAn laatimisesta. Viranomainen voi tehdä SOVAn itse tai teettää sen.

SOVA-laki (200/2005) ja sitä täydentävä valtioneuvoston asetus (347/2005) velvoittavat viranomaisia

  1. tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarviointiin, jonka taustalla on EU:n SOVA-direktiivin (2001/42/EY) velvoitteet.
  2. arvioimaan ympäristövaikutuksia tarvittaessa muiden kuin ympäristöarviointia edellyttävien suunnitelmien ja ohjelmien valmistelussa (SOVA-laki 3 §).
     

Julkaisija

Ympäristöministeriö