Hyppää pääsisältöön

Päätökset YVA-menettelystä

YVA-laissa on määritelty hankkeet, joihin on aina sovellettava YVA-menettelyä. Menettelyä voidaan soveltaa myös tätä pienempiin tai muihinkin kuin asetuksessa mainittuihin hankkeisiin, jos niistä katsotaan aiheutuvan merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. 

Aloite YVA-menettelyn käynnistämiseen voi tulla keneltä tahansa, kuten kansalaiselta, kansalaisjärjestöltä, hankkeesta vastaavalta tai muulta viranomaiselta. Aloite täytyy tehdä kirjallisessa muodossa.

Kun vaikutusten merkittävyyttä harkitaan, otetaan huomioon hankkeen ominaisuudet, sijainti ja vaikutusten luonne. 

ELY-keskus päättää menettelyn tarpeellisuudesta

Alueellinen ELY-keskus tekee päätöksen siitä, tuleeko hankkeesta käynnistää ympäristövaikutusten arviointimenettely. ELY-keskuksen on tehtävä päätös kuukauden kuluessa saatuaan asiasta riittävät tiedot. Hankkeesta vastaava saa tilaisuuden tulla kuulluksi ennen kuin päätös tehdään. Ydinenergialaissa tarkoitettuja ydinlaitoksia koskevat päätökset tekee työ- ja elinkeinoministeriö.

YVA-päätös on nähtävillä vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla 14 päivää. Hankkeesta vastaava voi valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen. Muut voivat hakea muutosta ELY-keskuksen päätökseen lupapäätöksen yhteydessä. 

Alueellisten ELY-keskusten tekemät päätökset löydät alla olevan valikon kautta.

Julkaisija

ELY-keskukset

YVA-päätökset - Keski-Suomi

Keski-Suomen ELY-keskus tekee alueellaan päätökset YVA-menettelyn soveltamisesta. Tältä sivulta löydät Keski-Suomen ELY-keskuksen tekemät YVA-päätökset 16.5.2017 lähtien. Päätökset on listattu alle toimialoittain. Vanhemmat päätökset saa ELY-keskuksen kirjaamosta.

Eläintenpito

Sovelletaan YVA-menettelyä:

Ei sovelleta YVA-menettelyä:

 • ei päätöksiä

Luonnonvarojen otto ja käsittely

Sovelletaan YVA-menettelyä:

 • ei päätöksiä

Ei sovelleta YVA-menettelyä:

Vesistön rakentaminen ja säännöstely

 • ei julkaistuja päätöksiä

Metalliteollisuus

 • ei julkaistuja päätöksiä

Kemianteollisuus ja mineraalituotteiden valmistus

Sovelletaan YVA-menettelyä:

 • ei päätöksiä

Ei sovelleta YVA-menettelyä:

Energian tuotanto

Sovelletaan YVA-menettelyä:

Ei sovelleta YVA-menettelyä:

Energian ja aineiden siirto sekä varastointi

 • ei julkaistuja päätöksiä

Liikenne

 

Sovelletaan YVA-menettelyä:

 • ei päätöksiä

   

Ei sovelleta YVA-menettelyä:

Vesihuolto

 • ei julkaistuja päätöksiä

Jätehuolto

Sovelletaan YVA-menettelyä:

 • ei päätöksiä

Ei sovelleta YVA-menettelyä:

Muut hankkeet

Sovelletaan YVA-menettelyä:

 • ei päätöksiä

Ei sovelleta YVA-menettelyä:

Katso myös:

 

Julkaisija

Keski-Suomen ELY-keskus