Hyppää pääsisältöön

Päätökset YVA-menettelystä

YVA-laissa on määritelty hankkeet, joihin on aina sovellettava YVA-menettelyä. Menettelyä voidaan soveltaa myös tätä pienempiin tai muihinkin kuin asetuksessa mainittuihin hankkeisiin, jos niistä katsotaan aiheutuvan merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. 

Aloite YVA-menettelyn käynnistämiseen voi tulla keneltä tahansa, kuten kansalaiselta, kansalaisjärjestöltä, hankkeesta vastaavalta tai muulta viranomaiselta. Aloite täytyy tehdä kirjallisessa muodossa.

Kun vaikutusten merkittävyyttä harkitaan, otetaan huomioon hankkeen ominaisuudet, sijainti ja vaikutusten luonne. 

ELY-keskus päättää menettelyn tarpeellisuudesta

Alueellinen ELY-keskus tekee päätöksen siitä, tuleeko hankkeesta käynnistää ympäristövaikutusten arviointimenettely. ELY-keskuksen on tehtävä päätös kuukauden kuluessa saatuaan asiasta riittävät tiedot. Hankkeesta vastaava saa tilaisuuden tulla kuulluksi ennen kuin päätös tehdään. Ydinenergialaissa tarkoitettuja ydinlaitoksia koskevat päätökset tekee työ- ja elinkeinoministeriö.

YVA-päätös on nähtävillä vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla 14 päivää. Hankkeesta vastaava voi valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen. Muut voivat hakea muutosta ELY-keskuksen päätökseen lupapäätöksen yhteydessä. 

Alueellisten ELY-keskusten tekemät päätökset löydät alla olevan valikon kautta.

Julkaisija

ELY-keskukset
Lue koko johdanto Piilota johdanto

YVA-päätökset - Etelä-Karjala ja Kymenlaakso

Kaakkois-Suomen ELY-keskus tekee alueellaan päätökset YVA-menettelyn soveltamisesta.

Tältä sivulta löydät Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tekemät YVA-päätökset 16.5.2017 lähtien. Päätökset on listattu alle toimialoittain. Vanhemmat päätökset saa ELY-keskuksen kirjaamosta.

Eläintenpito

  • ei julkaistuja päätöksiä 

Luonnonvarojen otto ja käsittely

  • ei julkaistuja päätöksiä 

Vesistön rakentaminen ja säännöstely 

Ei sovelleta YVA-menettelyä:  

Metalliteollisuus 

  • ei julkaistuja päätöksiä 

Metsäteollisuus 

  • ei päätöksiä 

Kemianteollisuus ja mineraalituotteiden valmistus

Ei sovelleta YVA-menettelyä:  

Energian tuotanto 

Ei sovelleta YVA-menettelyä:  

Energian ja aineiden siirto sekä varastointi  

Ei sovelleta YVA-menettelyä

Liikenne  

  • ei päätöksiä 

Vesihuolto 

  • ei päätöksiä 

Jätehuolto  

Ei sovelleta YVA-menettelyä: 

Muut hankkeet

Ei sovelleta YVA-menettelyä: 

 

 

Julkaisija

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Takaisin ylös