Yli-Olhavan tuulivoimahanke, Ii

Hankkeen kuvaus

Megatuuli Oy suunnittelee enimmillään noin 60 tuulivoimalan suuruisen tuulivoima-alueen rakentamista Iin Yli-Olhavan alueelle noin 20 kilometriä Iin keskustaajamasta pohjoiseen. Tuulivoimahankkeen suunnittelualue koostuu kolmesta osa-alueesta, joista kaksi sijoittuu Yli-Olhavan ja Hyryn kylien väliselle alueelle ja yksi Yli-Olhavan kylän ja Oulun Yli-Iin kuntarajan väliselle alueelle. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tutkittavat sähkönsiirtovaihtoehdot ulottuvat myös Oulun kaupungin ja Simon kunnan alueille.

Vaihtoehdot

Vaihtoehto 0
Vaihtoehdossa 0 (VE0) Yli-Olhavan alueelle suunniteltuja tuulivoimaloita ja niiden liityntää kantaverkkoon ei toteuteta. Vaihtoehto toimii arvioinnissa vertailuvaihtoehtona, jossa vastaava sähkömäärä tuotetaan jossain muualla jollain muilla sähköntuotantomenetelmillä.

Vaihtoehto 1 (VE1)
Yli-Olhavan alueelle rakennetaan 60 tuulivoimalan tuulivoimapuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 5-10 MW ja tornin korkeus 200 metriä ja lavan pituus 100 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus on 300 metriä.

Vaihtoehto 2 (VE2)
Yli-Olhavan alueelle rakennetaan 40 tuulivoimalan tuulivoimapuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 5-10 MW ja tornin korkeus 200 metriä ja lavan pituus 100 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus on 300 metriä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-suunnitelma

Yleisötilaisuus

Yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleisötilaisuus järjestetään Yli-Olhavan maamiesseuran talolla (Oijärventie 1091, 91150 Yli-Olhava) keskiviikkona 13.3.2019 klo 18.00-20.00. Paikalla kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Mielipiteen esittäminen

Asiakirjaan voi esittää mielipiteitä ja lausuntoja nähtävilläolon aikana. Asiakirjaa koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisesti osoitteeseen Iin kunta, Jokisuuntie 2, 91101 II tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.

Iin Yli-Olhavan tuulivoimahankkeen asukaskysely on käynnissä

Yli-Olhavan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiin liittyvä asukaskysely on avoinna 14.10. – 4.11.2019 välisen ajan. Kyselyyn voi vastata internet-sivuilla osoitteessa https://www.ii.fi/tiedotteet tai paperiseen kyselyyn Iin pääkirjastossa ja Kuivaniemen kirjastossa. Vastauksia toivotaan etenkin suunnitellun tuulivoimapuiston ja sähkönsiirtolinjausten lähialueiden asukkailta, loma-asukkailta, maanomistajilta ja käyttäjiltä.

Kaava- ja arviointiselostus

Muutokset vaihtoehtoihin

Vaihtoehto 1 (VE)
Yli-Olhavan alueelle rakennetaan 68 tuulivoimalan tuulivoimapuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 5-10 MW ja tornin korkeus 200 metriä ja lavan pituus 100 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus on 300 metriä.

Vaihtoehto 2 (VE2)
Yli-Olhavan alueelle rakennetaan 48 tuulivoimalan tuulivoimapuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 5-10 MW ja tornin korkeus 200 metriä ja lavan pituus 100 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus on 300 metriä.

Osayleiskaavan valmisteluaineisto sekä siihen sisältyvä ympäristövaikutusten arviointiselostus pidetään nähtävillä Iin kunnan virallisissa ilmoituksissa internet-sivuilla sekä osoitteessa https://www.ii.fi/nahtavilla-olevat-kaavat sekä Simon kunnan internet-sivuilla virallisissa ilmoituksissa. Nähtävillä oloaikana valmisteluaineisto sisältäen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen on luettavissa myös Iin kunnanviraston asiointipisteessä osoitteessa Jokisuuntie 2 kunnanviraston aukioloaikoina.

Yleisötilaisuus

Yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointia koskeva sähköinen yleisötilaisuus järjestetään webinaarina tiistaina 12.5.2020 klo 17.00-19.00. Linkki ja ohjeet webinaaria koskien tulevat ennen tilaisuutta Iin kunnan kaavoituksen internet-sivuille osoitteeseen https://www.ii.fi/nahtavilla-olevat-kaavat.

Mielipiteen esittäminen

Valmisteluaineistosta voi esittää mielipiteitä ja lausuntoja nähtävilläolon aikana. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään toimittamaan 1.6.2020 mennessä kirjallisesti osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 II tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.

 

 

Julkaistu 5.3.2019 klo 8.24, päivitetty 23.7.2020 klo 13.05