Vesitilanne ja ennusteet

paikkakohtainen vesitilanne

Vedenkorkeus

Vedenkorkeus

Selite

Selite

 

 

Tiedotteet

Pohjavedet laskussa - viime kesän kuivuus voi toistua maan lounais- ja keskiosissa (Tulvakeskus 28.5.)

Lounais-Suomessa vedenpinnat edelleen laskussa, Lapissa paikoin vielä nousussa (Tulvakeskus 25.6.)

Lapissa ja Itä-Suomessa järvien vedenpinnat ovat vähän ajankohdan keskiarvoja korkeammalla. Lapissa juhannusviikon sateet pitävät jokien virtaamat ja järvet ylhäällä. Jokien virtaamat ovat pieniä Lounais-Suomessa ja etelärannikolla. Tilanne jatkuu kuivana Lounais-Suomessa pienen sadekertymän johdosta.

Hämeessä ja Keski-Suomen alueella suurten luonnontilaisten järvien pinnat ovat keskimääräistä alempana. Muualla maassa järvien vedenpinnat ovat lähellä tyypillisiä kesäkorkeuksia.

Lue lisää vedenkorkeudesta tai tutustu hydrologisiin havaintoihin .

Pohjaveden pinnat laskevat (20.6.)

Pohjaveden pinnat ovat kesäiseen tapaan laskussa lähes koko maassa aivan maan pohjoisosia lukuun ottamatta, jossa maa on yhä roudassa. Luontainen kesäkauden lasku pohjavesissä aiheutuu kun kokonaishaihdunta on suuri, mikä aiheuttaa maankosteuden vajeen. Tällöin sadevesi harvemmin imeytyy pohjavedeksi asti. Pinnat ovat yleisesti 20–35 cm ajankohdan kesiarvoja alempana... Lisää pohjavesistä

Juhannusviikolla pintavedet tavanomaista lämpimämpiä (19.6.)

Alkukesän ajoin viileä ja tuulinen sää sekä toisaalta hellejaksot ovat näkyneet pintavesien lämpötilan kehityksessä eri puolilla Suomea. Viime päivien lämmin jakso on kohottanut vesistöjen pintaveden lämpötilaa siten, että lähes kaikilla havaintopaikoilla lämpötila on ajankohtaan nähden keskimääräistä hieman korkeammalla. Lisää vesistöjen lämpötiloista

Lisätietoa

Julkaistu 20.6.2019 klo 8.16, päivitetty 25.6.2019 klo 9.52