Hyppää sisältöön

Vesitilanne ja ennusteet

paikkakohtainen vesitilanne

Uudet vesitilannekartat löydät  vesi.fi:n karttapalvelusta. Sivustoa tuottavat SYKE, Ilmatieteen laitos ja Tulvakeskus yhteispalveluna yhteistyössä vesialan asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

Vedenkorkeus

Vedenkorkeus

Selite

Selite

 

 

Lumikuorma tavanomaista suurempi Etelä-Suomessa (13.1.)

Etelä-Suomessa lumen vesiarvot olivat 12.1.2021 maksimissaan jopa 100 kg/m2. Lapissa lumikuorma on n. 90 kg/m2.  Suurissa halleissa piileviä rakennevirheitä on aiempina vuosina alkanut ilmetä, kun maaston lumikuorma on kasvanut 100 kg/m2 tuntumaan.

Hallien katoilla olevan lumikuorman suurimmat riskit johtuvat nyt lumisateen ja kovan tuulen kinostavasta vaikutuksesta. Ongelmia voi tulla, jos lumi kinostuu yksittäiselle katolle tai sen osalle. Tuuli ja lumen kinostuminen ovat voimakkainta rannikkoalueella ja varsinkin kulmikkaita muotoja omaavien  hallien katoilla.

Kuplahallit ovat riskialttiita vahingoilla ja romahdukselle jo 30 cm (50-60 kg/m2) lumikuormalla varsinkin jos lumi kertyy nopeasti, kuten nyt.

SYKE ja Tukes varoittavat isojen hallien kattojen lumikuormariskeistä (tiedote 14.1.2021)

Henkilövahinkoja voi vähentää huomioimalla etukäteen lumen ja jään mahdollinen putoaminen. Katolta putoava lumi ja jää voivat olla hengenvaarallista. Lisää lumitilanteesta

 

Perjantain lauhtuminen voi nostaa pienten jokien pintoja Etelä-Suomessa (21.1.)

Sään lauhtuminen perjantaista alkaen Etelä- ja Länsi-Suomessa saa ennusteiden mukaan rannikkojokien vedenpinnat paikoin nousuun. Lisäksi osa sateista tulee vetenä, mikä vauhdittaa virtaamien kasvua ainakin Lounais-Suomessa. Hyydetulvariski on pienentynyt, mutta kovilla pakkasilla hyydettä voi vielä muodostua jokien jääkannettomissa kohdissa. Iijoen Koivukoskessa hyydepato Taivalkosken kunnassa laukesi keskiviikkona ja vesi laski 70 cm.   Lue lisää vedenkorkeudesta tai tutustu hydrologisiin havaintoihin ja ELY-keskusten tiedotteisiin

Jäät ajankohtaan nähden 5-20 cm ohuempia, jään paksuus voi vaihdella vieläkin petollisesti (21.1.)

Koko maan vesistöjen jää on 5-20 cm ohuempaa kuin tavallisesti tähän aikaan ja jään paksuus voi edelleenkin vaihdella petollisesti pienelläkin alueella. Jäälle satanut lumi on hidastanut kantavan teräsjään paksuuskasvua. Lumipeite myös hankaloittaa heikon jääalueen näkemistä, joten jäällä liikkumista on edelleen syytä välttää erityisesti Etelä-Suomessa. Jään kantavuudesta (vähintään 5 cm teräsjäätä) on aina varmistuttava omalla kulkureitillä kaikkialla Suomessa. Lisää vesistöjen jäänpaksuudesta

 

Lisätietoa

Julkaistu 13.1.2021 klo 11.32, päivitetty 21.1.2021 klo 11.13