Hyppää pääsisältöön

Koppö Energia Oy, synteettisen metaanin valmistus, Kristiinankaupunki

Laitoskokonaisuus on suunniteltu rakennettavaksi Karhusaaren teollisuusalueelle, vanhan voimalaitoksen eteläpuolelle. Hankealue sijaitsee Kristiinankaupungin keskustaajamasta noin 2 km lounaaseen. Pinta-alaltaan hankealue on noin 37 hehtaaria.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Kristiinankaupunki, Pohjanmaa
Aihealue: Kemianteollisuus, Peruskemianteollisuuden laitokset

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on tuottaa hiilineutraalia synteettistä metaania (LSNG = Liquid synthetic natural gas) lähialueella savukaasuvirrasta talteen otetusta hiilidioksidista sekä uusiutuvalla sähköllä tuotetusta vedystä. Synteettisen metaanin valmistusprosessissa syntyy sivutuotteena lämpöä ja happea. Hiilidioksidi tuodaan Karhusaaren teollisuusalueelle ulkopuolelta, ja tuotettu metaani kuljetetaan hankealueelta ulos säiliöautoilla. Prosessissa tarvittava vesi sekä laitoksen jäähdytysvesi johdetaan merialueelta, jonne myös kierrätykseen kelpaamattomat jäähdytysvedet ja suolanpoistossa rejektinä syntyvä suolapitoinen vesi johdetaan. Laitoskokonaisuus tuottaa nesteytettyä synteettistä metaania noin 55 000 tonnia vuodessa.

Laitoskokonaisuus on suunniteltu rakennettavaksi Karhusaaren teollisuusalueelle, vanhan voimalaitoksen eteläpuolelle. Hankealue sijaitsee Kristiinankaupungin keskustaajamasta noin 2 km lounaaseen. Pinta-alaltaan hankealue on noin 37 hehtaaria.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto VE1: Synteettisen vedyn ja metaanin valmistaminen; noin 27000 t/a vetyä, jolla tuotetaan 55 000 t/a synteettistä metaania.

Arviointiohjelma

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Koppö Energia Oy, Erik Trast, etrast@cpc-germania.com, puh. 050 530 3705
Konsultti: Ramboll Finland Oy, Niklas Virkkala, niklas.virkkala@ramboll.fi, puh. 050 344 0030
Yhteysviranomainen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Jutta Lillberg-Puskala, jutta.lillberg-puskala@ely-keskus.fi puh. 0295 027655
Diaarinumero: EPOELY/2781/2022

Julkaisija