Hyppää pääsisältöön

Fingrid Oyj, Metsälinjan vahvistaminen välillä Vaala Nuojuankangas – Laukaa Vihtavuori, 400+110 kV voimajohtohanke

Fingrid Oyj suunnittelee Metsälinjan vahvistamiseen liittyvää 400 + 110 kilovoltin (kV) voimajohtohanketta. Voimajohtoreitin pituus on noin 297 kilometriä. Uusi voimajohto sijoittuu 252 kilometrin osuudella nykyisen 200 kV voimajohdon paikalle, ja nykyisen voimajohdon rinnalle 45 kilometrin osuudella.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Keuruu, Multia
Aihealue: Voimajohdot

Hankkeen kuvaus

Fingrid Oyj suunnittelee Metsälinjan vahvistamiseen liittyvää 400 + 110 kilovoltin (kV) voimajohtohanketta. Voimajohtoreitin pituus on noin 297 kilometriä. Uusi voimajohto sijoittuu 252 kilometrin osuudella nykyisen 200 kV voimajohdon paikalle, ja nykyisen voimajohdon rinnalle 45 kilometrin osuudella. Asutusta tai luonnonsuojelukohdetta kiertävissä teknisissä vaihtoehdoissa voimajohto sijoittuu lyhyelti uuteen maastokäytävään. Tarkasteltava voimajohtoreitti sijoittuu usean kunnan alueelle lähtien Pohjois-Pohjanmaalta Vaalasta Nuojuankankaan sähköasemalta ja päättyen Keski-Suomeen Laukaan Vihtavuoren sähköasemalle. Voimajohtoreitille sijoittuvat kunnat ovat: Vaala, Siikalatva, Haapavesi, Kärsämäki, Haapajärvi, Reisjärvi, Pihtipudas, Kinnula, Kivijärvi, Karstula, Saarijärvi, Multia, Uurainen, Äänekoski, Laukaa, Jyväskylä.

Hanke tarvitaan kantaverkolle asetetun käyttövarmuusvaatimuksen turvaamiseksi, kun sähkönsiirtotarve kasvaa.

Tarkasteltava voimajohtoreitti

YVA-menettelyssä tutkittavat reittiosuudet ovat seuraavat:

Reittiosuudella A-B (Nuojuankangas-Haapajärvi) uusi voimajohto sijoittuu nykyisen 220 kilovoltin voimajohdon Petäjävesi-Nuojua paikalle. Teknisenä vaihtoehtona Haapajärven Kuusaassa on Hirsinevan luonnonsuojelualueen kierto uudessa maastokäytävässä (A-B1). Voimajohdon sijoittuessa purettavan voimajohdon paikalle johtoalueen laajennus on pinta-alallisesti vähäinen, ollen koko osuudella noin 44 hehtaaria.

Reittiosuudella B-E (Haapajärvi-Multia) uusi voimajohto sijoittuu nykyisen 220 kilovoltin voimajohdon paikalle ja nykyisen 400 kilovoltin voimajohdon rinnalle, sijoittuen sen länsipuolelle. Voimajohdon sijoittuessa purettavan voimajohdon paikalle johtoalueen laajennus on pinta-alallisesti vähäinen, ollen koko osuudella noin 42 hehtaaria.

Reittiosuus E-F (Multia-Laukaan Pukkipohja) noudattaa nykyisen 400 kilovoltin voimajohdon Vihtavuori-Alajärvi reittiä sijoittuen pääosin sen rinnalle, nykyisen voimajohdon pohjois-/itäpuolelle. Asutusta kiertävinä teknisinä vaihtoehtoina tarkastellaan Uuraisten Niinijärvellä (E-F1) nykyisen voimajohdon ja uuden voimajohdon sivuttaissiirtoa sekä Uuraisten Hirvikylän Heinäsuolla (E-F2) sekä Laukaan Iso Ahvenlammella (E-F3) voimajohdon sijoittamista uuteen maastokäytävään.

Reittiosuudella F-G (Laukaan Pukkipohja-Vihtavuori) uusi voimajohto rakennetaan nykyisten kahden 110 kilovoltin voimajohtojen itäpuolelle, näiden rinnalle. Rajajärven Jaakkolassa tarkastellaan asutusta kiertävää teknistä vaihtoehtoa (F-G1).

Voimajohdon sijoittuessa nykyisen voimajohdon rinnalle johtoalueen laajennus on pinta-alallisesti laajempi kuin muilla reittiosuuksilla ollen reittiosuuksilla E-G yhteensä noin 184 hehtaaria.

Natura-arvioinnit

Luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukaiset Natura-arvioinnit laaditaan YVA-menettelyn yhteydessä seuraaville kohteille:

  • Hirsinevan Natura 2000 -alue (FI1000056, SAC-alue)
  • Multarinmeri - Harjuntakanen - Riitasuo Natura 2000 -alue (FI0900065, SAC/SPA-alue)

Natura-tarvearvioinnit on laadittu neljälle kohteelle (arviointiohjelman liite 3):

  • Lotakonsuo Natura-alue (FI0900001, SAC)
  • Julmatlammit – Kitukorven Natura-alue (FI0900017, SAC)
  • Etelä-Sydänmaan Natura-alue (FI1000011, SAC)
  • Veneneva – Pelson Natura-alue (FI1101002, SAC/SPA).

Arvioinnin johtopäätöksenä on todettu, ettei varsinaiseen luonnonsuojelulain mukaiseen Natura-arviointiin ole tarvetta kyseisten Natura-alueiden osalta.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Arviointiohjelma (pdf)
Liite 1. Karttalehdet 1–44 (mittakaava 1:20 000) (pdf)
Liite 2. Vaikutuksen merkittävyyden arvioinnissa käytettävät kriteerit (pdf)
Liite 3. Natura 2000 -alueita koskevat tarvearvioinnit (pdf)
Kuulutus (pdf)
Lausuntopyyntö arviointiohjelmasta (pdf)

Yhteysviranomaisen lausunto (pdf, 2 Mt) Yhteenveto: lausunnot ja mielipiteet (pdf, 270 kt)

 

 

 

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Fingrid Oyj, Jenni-Julia Saikkonen, p. 030 395 5000, etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Konsultti: Sitowise Oy, Lauri Erävuori, p. 020 747 6000, etunimi.sukunimi@sitowise.com
Yhteysviranomainen: Keski-Suomen ELY-keskus, Arja Koistinen, p. 0295 024 760, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Diaarinumero: KESELY/548/2022

Julkaisija