Vesitilanne ja ennusteet

Vedenkorkeus

Vedenkorkeus

Selite

Selite

 

 

Tiedotteet

SYKEn vesitilannekatsauksen julkaiseminen on päättynyt (1.2.)
Suurten hallien kattojen lumitilanteen tarkkailu tarpeen koko maassa  (28.1.)

Loppuviikon lämpeneminen nostaa Etelä- ja Lounais-Suomen jokien vedenkorkeuksia (Tulvakeskus 18.3.)

Lauhtuminen ja vesisateet ovat saaneet virtaamat nousuun Etelä- ja Länsi-Suomessa sekä Vaasan seudun pienissä joissa. Joet ovat paikoin tulvineet alavimmille pellolle. Näin on käynyt esimerkiksi Perniönjoella. Sään viiletessä ja sateiden tauottua virtaamat kääntyvät laskuun lähipäivinä. Kevättulvasta ennustetaan keskimääräistä pienempää etelä- ja lounaisrannikon joissa.
 Lue lisää tai tutustu hydrologisiin havaintoihin.

Suojasäät sulattaneet lunta Etelä- ja Länsi-Suomessa, Pohjois- ja Itä-Suomessa lumikuorman kasvu jatkuu (28.2.)

Helmikuun loppupuolen suojasäät sulattivat lumia nopeasti Etelä- ja Länsi-Suomessa. Myös maan keski- ja itäosissa sulaminen alkoi monin paikoin, mutta jäi vielä vähäiseksi. Pohjoisessa lumikuorman kasvu jatkui koko helmikuun ajan.

Lapissa lunta on edelleen monin paikoin keskimääräistä vähemmän, mutta muualla lumimäärä on enimmäkseen lähellä tavanomaista. Isojen hallien omistajien on syytä varmistaa kattojen kestävyys runsaan lumen takia. Omakotitalojen, rivitalojen ja pientalojen katot eivät ole vaarassa lumikuormien takia, mutta katolta putoava lumi voi kuitenkin aiheuttaa vaaraa. Lisää

Kohvajään osuus jään kokonaispaksuudesta on nyt suuri (1.3.)

Teräsjäätä ei muodostunut helmikuussa juuri lisää, vaan jäänpaksuuden paikoin suurikin kasvu on johtunut pääosin kohvajääkerroksen kasvusta. Varsinkaan Etelä- ja Keski-Suomessa havaintoasemien kokonaisjäänpaksuus ei kerro tällä hetkellä jään kantavuudesta kovin paljon, sillä valtaosa jäästä on kantavuudeltaan teräsjäätä heikompaa kohvaa. Ajankohtaan nähden lämmin jakso on jo sulattanut lumet jääkannen päältä Etelä- ja Keski-Suomessa. Virtapaikkojen jäät ovat jo paikoin sulaneet ja jäät ovat heikentyneet virtapaikkojen vaikutusalueella.  Lisää

Pohjaveden pinnat alhaalla (1.3.)

Lämmin ja vähäsateinen vuosi 2018 näkyy yhä pohjaveden pinnankorkeuksissa maan etelä- ja keskiosissa, jossa pinnat ovat yleisesti 10–40 cm ajankohdan keskiarvojen alapuolella. Alhaisimmat pinnankorkeudet havaittiin Päijänteestä pohjoiseen, 80–135 cm alle 30-vuoden vertailujakson keskiarvoja. Maan pohjoisosissa pinnat ovat lähellä keskiarvoja ja aivan pohjoisessa 5–30 cm yli keskiarvojen. Lisää

Lisätietoa

Julkaistu 1.3.2019 klo 16.22, päivitetty 18.3.2019 klo 9.27