Vesitilanne ja ennusteet

Vedenkorkeus

Vedenkorkeus

Selite

Selite

 

 

Vesitilannekatsaukset

Jäät heikkoja koko maassa, Pohjois-Suomessa lunta ja jäätä vähän (3.1.2019)

Etelä- ja Keski-Suomessa vedenpinnat matalalla, hyyde voi nostaa paikoin jokien vedenkorkeuksia (Tulvakeskus 23.1.)

Keski-Suomessa, Pirkanmaalla, Hämeessä sekä Etelä- ja Lounais-Suomessa vesitilanne jatkuu vähävetisenä ja järvien vedenkorkeudet ovat paikoin poikkeuksellisen alhaalla.

Jokien virtaamat pysyvät toistaiseksi pieninä, mutta jäätyminen ja hyyde saattavat kuitenkin nostaa jokien vedenpintoja lähipäivinä pakkasten jatkuessa mm. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kymijoella.  Lue lisää tai tutustu hydrologisiin havaintoihin.

Isojen hallien kattojen lumikuormat huomioitava Kaakkois- ja Itä-Suomessa (16.1.)

Lumikuormat ovat kasvussa lumi- ja vesisateiden takia suuressa osassa Suomea. Torstaiksi 17.1. on ennustettu runsaita lumisateita ja lumikuorma 100 kg/m2 on ylittymässä Kaakkois- ja Itä-Suomessa. Isojen hallien omistajien on syytä varmistaa kattojen kestävyys runsaan lumen takia. Jo puolen metrin lumikerros kannattaa poistaa isojen hallien katoilta. Lumenpoistossa on huolehdittava työturvallisuudesta ja ohikulkijoiden turvallisuudesta. Omakotitalojen, rivitalojen ja pientalojen katot eivät ole vaarassa lumikuormien takia, mutta katolta putoava lumi voi aiheuttaa vaaraa. Lisää

Etelän suuret selkävedet edelleen osin sulana (14.1.)

Vuoden päättyessä pääosa maan järvistä oli jään peittämänä, mutta paikoin maan etelä- ja keskiosan suurimpien järvien selkiä oli vielä sulana tai jäät erittäin heikkoja. Lapissa jäät ovat vahvistuneet vuodenvaihteen jälkeen. Etelämpänäkin jään kokonaispaksuus on kasvanut hiukan, mutta osa kokonaispaksuuden kasvusta selittyy kohvajäällä, jonka kantavuus on teräsjäätä heikompaa. Lumisateiden ja ajoittaisen lauhan sään seurauksena jään päälle on monin paikoin kertynyt vettä ja loskaa.  Lisää

Pohjaveden pinnat alhaalla maan lounais- ja keskiosissa (17.1.)

Lämmin ja vähäsateinen vuosi näkyy pohjaveden pinnankorkeuksissa maan lounais- ja keskiosissa, jossa pinnat ovat 10–50 cm ajankohdan keskiarvojen alapuolella. Maan pohjoisosissa pinnat ovat lähellä keskiarvoja tai hieman yli. Loppuvuoden sateet täydensivät hieman pohjavesivarantoja, mutta roudan muodostuminen kääntää vähitellen pinnankorkeudet luontaisesti laskuun koko maassa. Lisää

Lisätietoa

Julkaistu 17.1.2019 klo 12.53, päivitetty 23.1.2019 klo 11.20