Hyppää sisältöön

Vesitilanne ja ennusteet

Valunta

Valunta / Tulvatilanne

Selite

 

 

Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan tulvahuiput lähipäivinä, jääpatoriski jatkuu (23.4.)

Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan joet ovat lähellä keskimääräistä pienempiä kevättulvahuippujaan. Kiiminkijoen eteläpuolisten jokien tulvahuiput saavutetaan viikonloppuna. Simo- ja Kuivajoen ensimmäinen tulvahuippu on myös viikonloppuna, toista odotetaan toukokuun puolivälin tienoille. Viilentynyt sää hidastaa tulvan nousua, mutta mahdolliset vesisateet vaikuttavat huipun suuruuteen. Kiiminkijoella ja Olhavanjoella jääpadot ovat nostaneet vedenpintoja paikallisesti. Jäiden kasautuminen saattaa aiheuttaa vielä ongelmia Oulun pohjoispuolisissa joissa, vaikka jäät ovat pääosin haurastuneet ja virtaamien kasvu hidastunut. Lue lisää vedenkorkeudesta tai tutustu hydrologisiin havaintoihin ja ELY-keskusten tiedotteisiin

 

Etelärannikko lumeton, Lapissa lunta  paikoin tavallista vähemmän (12.4.)

Huhtikuun puolessa välissä Lounais-Suomessa lumet on jo sulaneet. Keski-Suomessa sekä Itä-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa 30-50 kg/m2. Kainuussa lunta on 120 – 180 kg/m2, lumisimpana paikkana Hyrynsalmen Paljakka 240 kg/ m2. Lapissa lumikuorma vaihtelee 70 – 170 kg/m2. Inarin – Utsjoen seudulla lunta on 80 kg/ m2 , mikä on ajankohdan keskiarvoon verrattuna n. 50 mm eli 50 kg/m2 vähemmän.

Lumilinjahavainnot tehdään kerran kuukaudessa ja lumen sulamisjaksolla kaksi kertaa kuukaudessa

  Lisää lumitilanteesta

Oulun eteläpuolella jäätilanne heikko, Lapissa jäänpaksuus ennallaan tai ohentunut (21.4.)

Lämpimän kevätsään myötä jäätilanne on heikentynyt nopeasti. Jäänpaksuusmittauksia ei voitu enää turvallisuussyistä tehdä Oulu-Sotkamo-linjan eteläpuolella. On syytä muistaa, että keväisin jään paksuus ei kerro sen kantavuudesta, ja jäätilanne voi heikentyä nopeasti lauhan sään, vesisateen ja auringonpaisteen ansiosta. Jäätilanne voi muuttua saman vuorokaudenkin aikana siten, että yöpakkasten jälkeen aamulla kantava jää heikkenee petollisesti iltapäivällä auringonpaisteessa jään haurastuessa ja puikkoontuessa. Lisää vesistöjen jäänpaksuudesta

Pohjaveden pinnat nousussa maan etelä- ja keskiosissa (19.4.)

Pohjaveden pinnat ovat ajankohdan keskiarvojen tuntumassa tai 10–85 cm niiden yläpuolella suurimmassa osassa maata. Pohjaveden pinnat ovat nousseet maan etelä- ja keskiosissa lumien sulamisen täydentäessä pohjavesivarastoja. Lisää pohjavedestä

Lisätietoa

Julkaistu 8.4.2021 klo 16.04, päivitetty 23.4.2021 klo 11.02