Vesitilanne ja ennusteet

Vedenkorkeus

Vedenkorkeus

Selite

Selite

 

 

Vähäsateinen sää pitää vedenkorkeudet alhaalla (Tulvakeskus 15.7.)

Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla sekä Pohjanmaan maakunnassa jokien virtaamat ovat selvästi tavanomaista pienempiä ja maaperä edelleen kuivaa.Hämeestä Pohjois-Savoon ulottuvalla alueella suurten luonnontilaisten järvien pinnat ovat keskimääräistä alempana.. Muualla maassa järvien vedenpinnat ovat lähellä tyypillisiä kesäkorkeuksia.

Lue lisää vedenkorkeudesta tai tutustu hydrologisiin havaintoihin .

Pohjaveden pinnat laskevat (5.7.)

Pohjaveden pinnat ovat kesäiseen tapaan laskussa lähes koko maassa aivan maan pohjoisosia lukuun ottamatta, jossa maa on yhä paikoin roudassa. Luontainen kesäkauden lasku pohjavesissä aiheutuu kun kokonaishaihdunta on suuri, mikä aiheuttaa maankosteuden vajeen. Tällöin sadevesi harvemmin imeytyy pohjavedeksi asti. Lisää pohjavesistä

Sisävesien pintalämpötilat alle ajankohdan keskiarvon (11.7.2019)

Kolea heinäkuun alku on viilentänyt pintavesien lämpötilan alle ajankohdalle tavanomaisen arvon kaikilla sisävesien havaintoasemilla. Etelä-Suomessa järvien pintavedet ovat 16-18 -asteisia, ja arvot ovat 2-4 astetta alempia kuin ajankohdan tavanomaiset arvot. Keski-Suomessa vesistöjen pintavedet ovat 15-17 -asteisia ja 2-4 astetta alle ajankohdan tavanomaisen arvon. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa pintaveden lämpötilat vaihtelevat 8 ja 16 asteen välillä, ja lukemat ovat 1-3 astetta alle tavanomaisten lämpötilojen. Lisää vesistöjen lämpötiloista

Lisätietoa

Julkaistu 20.6.2019 klo 8.16, päivitetty 15.7.2019 klo 11.13