Vesitilanne ja ennusteet

Valunta

Valunta / Tulvatilanne

Selite

 

 

Jokien pinnat nousevat Lapissa ja paikoin Pohjanmaan rannikolla (15.10.)

Sateet ovat kasvattaneet jokien virtaamia Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Viikonlopulle on ennustettu runsaita sateita Lappiin, mitkä nostavat vedenpintoja etenkin Tornion- ja Ounasjoella ajankohdan havaintohistoriaan nähden korkealle. Vedenpintojen nousun ennustetaan jatkuvan paikoin ensi viikon alkupuolelle. Pohjanmaan rannikolla jokien pinnat voivat jatkaa nousuaan vielä lähipäivinä, eivät kuitenkaan tulvalukemiin saakka. Lue lisää vedenkorkeudesta tai tutustu hydrologisiin havaintoihin ja ELY-keskusten tiedotteisiin

Pintavesien lämpötila pääsääntöisesti ajankohdan keskiarvon alapuolella (30.9.)

Suomen etelä- ja keskiosissa pintaveden lämpötila laski syyskuun aikana noin kuudella asteella. Pohjois-Suomen havaintopaikoilla pintaveden lämpötila jäähtyi samassa ajassa nelisen astetta. Torstaina 30.9. pintaveden lämpötila vaihteli Etelä-Suomessa 9 ja 11 asteen välillä, keskisessä Suomessa 8 ja 10 asteen välillä ja Pohjois-Suomessa 6 ja 8 asteen välillä. Verrattuna ajankohdan keskimääräisiin lämpötilalukemiin pintaveden lämpötila oli useimmilla havaintoasemilla noin asteen viileämpää kuin tavanomaisesti tähän aikaan. Lisää vesistöjen pintalämpötilasta

Pohjaveden pinnat yhä paikoitellen keskimääräistä alempana (5.10.)

Pohjaveden pinnankorkeustilanne vaihtelee muodostuman koon mukaan. Suurissa pohjavesimuodostumissa pinnat ovat pääosin lähellä ajankohdan keskiarvoja tai 10–40 cm niiden yläpuolella. Keskisuurissa muodostumissa pinnat ovat enimmäkseen keskiarvojen tuntumassa tai hieman niiden ylä- tai alapuolella. Pienissä pohjavesiesiintymissä pinnat ovat monin paikoin lähellä ajankohdan keskiarvoja tai 10–40 cm keskimääräistä korkeammalla tai matalammalla. Lisää pohjavedestä

Lisätietoa

Julkaistu 21.7.2021 klo 12.14, päivitetty 15.10.2021 klo 11.30