Vesitilanne ja ennusteet

Valunta

Valunta / Tulvatilanne

Selite

 

 

Runsaat sateet nostavat paikoin vedenpintoja Itä-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla (3.8.)

Jokien ja järvien pinnat ovat pääosin tyypillisiin kesäkorkeuksiin nähden tavanomaista alempana. Tiistain runsaat sateet osuvat pääasiassa Itä-Suomeen ja Pohjois-Pohjanmaalle ja ne voivat nostaa hieman uomien ja järvien pintoja. Huomiselle ennustetut runsaat sateet Itä-Lappiin voivat nostaa paikoin jokien vedenpintoja. Loppuviikosta järvien vedenpinnat jatkavat hidasta laskuaan.

Lue lisää vedenkorkeudesta tai tutustu hydrologisiin havaintoihin ja ELY-keskusten tiedotteisiin

Pintavesien lämpötila laskenut ajankohdan keskiarvon tuntumaan tai sen alapuolelle (22.7.)

Viileän, paikoin koleankin viikon kuluessa pintavesien lämpötila on laskenut edellisviikon ennätyslukemista lähelle ajankohdan keskimääräistä arvoa tai sen alapuolelle eri puolilla Suomea.Torstaina 22.7. Etelä-Suomen havaintoasemilla järvien pintalämpötila vaihteli 19 ja 22 asteen välillä ja Keskisessä Suomessa 14 ja 20 asteen välillä. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vesistöjen pintalämpötila vaihteli 15 ja 18 asteen välillä, ja Lapissa 10 ja 16 asteen välillä. Jaakonpäivänä (25.7.) pintavesien viilenemistä ei ole tämänhetkisten vesistöennusteiden mukaan havaittavissa, vaan pintavedet voivat pienen notkahduksen jälkeen vielä lämmetä elokuun alkuun saakka. Lisää vesistöjen pintalämpötilasta

Pohjaveden pinnat yhä laskussa (21.7.)

Pohjaveden pinnat ovat yhä laskussa koko maassa. Maan pohjoisosassa pinnat ovat pääosin lähellä ajankohdan keskiarvoja tai 10–30 cm niiden yläpuolella. Maan etelä- ja keskiosien pienissä pohjavesimuodostumissa pinnat ovat ajankohdan keskiarvojen tuntumassa tai 10–35 cm niiden alapuolella, paikoin matalammallakin. Suurissa ja keskisuurissa muodostumissa esiintyy 10–35 cm keskiarvot ylittäviä pinnankorkeuksia. Lisää pohjavedestä

Lisätietoa

Julkaistu 21.7.2021 klo 12.14, päivitetty 3.8.2021 klo 10.37