Hyppää sisältöön

Vesitilanne ja ennusteet

Vedenkorkeus

Vedenkorkeus

Selite

Selite

 

 

Lumikuorma tavanomaista suurempi Etelä-Suomessa (13.1.)

Etelä-Suomessa lumen vesiarvot olivat 12.1.2021 maksimissaan jopa 100 kg/m2. Lapissa lumikuorma on n. 90 kg/m2.  Suurissa halleissa piileviä rakennevirheitä on aiempina vuosina alkanut ilmetä, kun maaston lumikuorma on kasvanut 100 kg/m2 tuntumaan.

Hallien katoilla olevan lumikuorman suurimmat riskit johtuvat nyt lumisateen ja kovan tuulen kinostavasta vaikutuksesta. Ongelmia voi tulla, jos lumi kinostuu yksittäiselle katolle tai sen osalle. Tuuli ja lumen kinostuminen ovat voimakkainta rannikkoalueella ja varsinkin kulmikkaita muotoja omaavien  hallien katoilla.

Kuplahallit ovat riskialttiita vahingoilla ja romahdukselle jo 30 cm (50-60 kg/m2) lumikuormalla varsinkin jos lumi kertyy nopeasti, kuten nyt.

SYKE ja Tukes varoittavat isojen hallien kattojen lumikuormariskeistä (tiedote 14.1.2021)

Henkilövahinkoja voi vähentää huomioimalla etukäteen lumen ja jään mahdollinen putoaminen. Katolta putoava lumi ja jää voivat olla hengenvaarallista. Lisää lumitilanteesta

 

Pakkanen aiheuttaa edelleen hyyderiskiä jäättömillä jokiosuuksilla koko maassa (17.1.)

Hyyde on nostanut jokien pintoja paikoin Pohjois-Pohjanmaalla, Itä-Suomessa ja Pohjalaismaakunnissa. Jatkuvan pakkasen vuoksi jäättömillä jokiosuuksilla on edelleen hyydetulvariski koko maassa. Hyydepadot ovas nostaneet vedenpintoja ainakin Pudasjärven Koskenhovissa Iijoella, Länkelässä Siikajoella ja Rantasalmella Kohisevanjoella.  Lue lisää vedenkorkeudesta tai tutustu hydrologisiin havaintoihin ja ELY-keskusten tiedotteisiin

Koko maassa jäänpaksuus vaihtelee petollisesti ja jäät ovat normaalia ohuempia erityisesti Etelä-Suomessa (11.1.)

Koko maan vesistöjen jää on 10-30 cm ohuempaa kuin tavallisesti tähän aikaan. Etelä-Suomen järvien jäitä ei ole vielä pystytty turvallisesti mittaamaan. Vesistöjen jäänpaksuus vaihtelee huomattavasti pienelläkin alueella sekä eri puolilla Suomea. Lisäksi teräsjäätä hauraampaa kohvajäätä muodostuu nyt yleisesti. Jäälle satava lumi hidastaa teräsjään paksuuskasvua, lisää kohvajään muodostumista ja hankaloittaa heikon jääalueen näkemistä, joten jäällä liikkumista on nyt syytä välttää ja odottaa niiden vahvistumista. Lisää vesistöjen jäänpaksuudesta

 

Lisätietoa

Julkaistu 13.1.2021 klo 11.32, päivitetty 17.1.2021 klo 13.51