Vesitilanne ja ennusteet

Valunta

Valunta / Tulvatilanne

Selite

 

 

Sateet kasvattavat rannikkojokien virtaamia nopeasti (21.10.)

Runsaat sateet kasvattavat etelä- ja länsirannikon sekä Lounais-Suomen pienempien jokien virtaamia nopeasti. Sateet jatkuvat vielä lähipäivinä, joten jokien pintojen nousu jatkuu monin paikoin ja vesi voi tulvia alavimmille pelloille. Jokien virtaamat olivat jo aiempien sateiden jäljiltä suuria erityisesti Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Lapissa, paikoin pienen tulvan tasolla. Lapissa virtaamahuiput ovat jo pääasiassa kääntyneet laskuun ja sateet muuttuneet lumisiksi. Lue lisää vedenkorkeudesta tai tutustu hydrologisiin havaintoihin ja ELY-keskusten tiedotteisiin

Pintavesien lämpötila pääsääntöisesti ajankohdan keskiarvon alapuolella (30.9.)

Suomen etelä- ja keskiosissa pintaveden lämpötila laski syyskuun aikana noin kuudella asteella. Pohjois-Suomen havaintopaikoilla pintaveden lämpötila jäähtyi samassa ajassa nelisen astetta. Torstaina 30.9. pintaveden lämpötila vaihteli Etelä-Suomessa 9 ja 11 asteen välillä, keskisessä Suomessa 8 ja 10 asteen välillä ja Pohjois-Suomessa 6 ja 8 asteen välillä. Verrattuna ajankohdan keskimääräisiin lämpötilalukemiin pintaveden lämpötila oli useimmilla havaintoasemilla noin asteen viileämpää kuin tavanomaisesti tähän aikaan. Lisää vesistöjen pintalämpötilasta

Pohjaveden pinnat vielä paikoin kesän jäljiltä keskimääräistä alempana (18.10.)

Pohjaveden pinnat ovat suuressa osassa maata ajankohdan keskiarvojen tuntumassa tai niiden yläpuolella. Keskiarvoja matalampia pinnankorkeuksia esiintyy paikoin maan itäosassa ja Suomenselällä sekä Ahvenanmaalla. Suurissa pohjavesimuodostumissa pinnat ovat pääosin lähellä ajankohdan keskiarvoja tai niiden yläpuolella. Pienten pohjavesiesiintymien pinnankorkeuksissa on eniten paikallista vaihtelua keskimääräistä korkeammasta keskimääräistä matalampaan. Lisää pohjavedestä

Lisätietoa

Julkaistu 21.7.2021 klo 12.14, päivitetty 21.10.2021 klo 9.01