Vesitilanne - Vedenkorkeus ja virtaama

paikkakohtainen vesitilanne

Vesi- ja tulvatilannetta voit seurata uudemmassa vesi.fi:ssä ja sen karttapalvelussa. Ne korvaavat ymparisto.fi:n vanhan sivuston jossain vaiheessa kokonaan. Myös vesi.fi-sivustoa tuottavat SYKEn ja Ilmatieteen laitoksen Tulvakeskus yhteistyössä vesialan asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. 
Vedenkorkeus

Vedenkorkeus

Selite

Valunta

Valunta

Selite

Selite

 

Vedenpinnat jatkavat pääosin laskuaan koko maassa (Tulvakeskus 27.7.)

Jokien ja järvien pinnat ovat pääosin tavanomaista alempana. Tästä poikkeuksena on Saimaan pinta, joka on vielä toistaiseksi ajankohtaan nähden korkealla. Saimaan vedenkorkeus on kuitenkin laskemassa kohti keskimääräistä. Päijänteen pinta on jo laskenut lähelle tyypillistä heinäkuun lopun tasoa. Keskiviikosta eteenpäin on ennustettu sateita, mutta niiden ei odoteta vaikuttavan juurikaan vedenpintoihin maaperän ollessa kuivaa.

Etelä- ja Lounais-Suomi (22.7.)

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien pinnat ovat pääasiassa tavanomaisen pienissä keskikesän lukemissa. Lounais-Suomessa Sirppujoella joen pinta on tällä hetkellä havaintohistoriaa nähden ennätysalhaalla. Tulevalle viikolle ei ole ennustettu isoja sateita ja vähäiset sateet jäävät kuivaan maaperään pitäen virtaamat pieninä. Järvien vedenkorkeudet ovat jatkaneet laskuaan. Tuusulanjärvi on hieman ajankohdan keskitasoa alempana, muuten järvet ovat lähellä ajankohdan keskimääräisiä vedenkorkeuksia.

Vuoksen vesistö ja Kaakkois-Suomi (20.7.)

Vuoksen vesistössä järvien vedenkorkeudet jatkavat kesälle tyypillistä laskuaan sään pysyessä vähäsateisena. Suurista järvistä Pielinen ja Kallavesi ovat jo laskeneet ajankohdan keskimääräistä alemmas, ja niiden ennustetaan laskevan 15-45 cm elokuun loppuun mennessä. Saimaan vedenkorkeus puolestaan on edelleen sateisen talven ja kevään jäljiltä noin 25 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Vedenkorkeus on ollut heinäkuun ajan hitaassa laskussa, ja sen ennustetaan laskevan 20-30 cm elokuun puoliväliin mennessä, jolloin vedenkorkeus on lähellä ajankohdan keskitasoa.

Päijänne ja Kymijoen vesistö (20.7.)

Kymijoen vesistöalueella alkukesällä hyvin korkealla olleet vedenpinnat ovat jo pääosin laskeneet lähelle ajankohdan keskimääräisiä tasoja tai keskimääräistä alemmas vähäsateisen ja lämpimän heinäkuun aikana, ja laskun ennustetaan jatkuvan lähiviikkoina.

Päijänteen pinta on nyt alle 10 cm ajankohdan mediaanitason yläpuolella ja jatkaa laskuaan kohti tavanomaisia lukemia. Vedenkorkeuden laskiessa juoksutusta Kalkkisesta on vähennetty ja lähiviikkoina luultavasti edelleen vähennetään. Samalla Kymijoen virtaama on pienenemässä kesälle tavanomaisiin lukemiin.

Vesistöalueen pohjoisosan suuret järvet Keitele, Konnevesi ja Pielavesi-Nilakka ovat laskeneet jo hieman ajankohdan keskimääräisiä tasoja alemmas. Ennusteen mukaan vedenkorkeuksien aleneminen jatkuu lähiviikot, kuten tavallisesti tähän aikaan vuodesta.

Myös Mäntyharjun reitin suurimpien järvien pinnat ovat laskussa. Puula on suunnilleen ajankohdan mediaanitasolla, Kyyvesi ja Vuohijärvi taas hieman keskimääräistä korkeammalla.

Kokemäenjoki ja Karvianjoki (20.7.)

Kokemäenjoen vesistöalueella jokien virtaamat ovat pieniä, ja pysyvät seuraavalla viikolla nykyisten lukemien tuntumassa. Luonnontilaisista järvistä Längelmäveden reitin järvien sekä Kukkian vedenkorkeudet ovat kevään suurista tulovirtaamista ja toukokuun runsaista sateista johtuen edelleen 5-15 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa korkeammalla, mutta laskevat ennusteen mukaan elokuun aikana tavanomaisiin lukemiin. Säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat lähellä ajankohdan keskimääräisiä lukemia.

Karvianjoen vesistöalueella jokien virtaamat ja järvien vedenkorkeudet ovat pääosin lähellä ajankohdan keskimääräisiä arvoja, eikä seuraavalle viikolle ennusteta juurikaan muutoksia.

Pohjanmaa (23.7.)

Jokien pinnat ovat selvästi tavanomaista alempana koko Pohjanmaan alueella. Myös järvien pinnat ovat laskemassa paikoin hyvin alas vähäsateisen alkukesän vuoksi. Esimerkiksi Patanan tekojärvi Perhonjoella on puoli metriä ajankohdan keskimääräistä alempana. Pitkään selvästi tavanomaista korkeammalla ollut Lappajärvi on nyt laskenut keskimääräiselle kesätasolleen ja pinnan lasku jatkuu vielä kesän ajan.

Oulujoen vesistö ja Kuusamon seutu (21.7.)

Oulunjoen säännösteltyjen järvien pinnat ovat kesän virkistyskäyttötasojensa tuntumassa tai hieman niiden alapuolella. Tulovirtaamat järviin ovat pienentyneet vähäsateisen heinäkuun takia ja osa järvien pinnoista on laskussa. Luonnontilaisten järvien pinnat Sotkamon reitillä ovat vielä lähellä tyypillisiä heinäkuun pinnankorkeuksia. Sään ennustetaan jatkuvan vähäsateisena, joten valunnat pysyvät pieninä.   
 
Kuusamon seudulla Kitkajärven ja Muojärven pinnat ovat hitaassa laskussa. Kitkajärven ennustetaan pysyvän tyypillistä kesäkorkeutta ylempänä kesäkauden loppuun saakka. Muojärven pinta jatkaa ennusteen mukaan ajankohdan keskimääräisen tasonsa tuntumaan.

Lappi (22.7.)

Lapin jokien pinnat ovat paikoin ajankohdan keskimääräisten tasojen alapuolella. Viikonlopun ja tämän viikon sateet ovat hieman kasvattaneet virtaamia Ounasjoella ja Tenojoella. Loppuviikolle ja ensi viikon puolelle on ennustettu vain vähäisiä sateita, joten jokien virtaavat pysynevät nykyisellä tasollaan heinäkuun loppuun.    

Pohjois-Suomen järvien pinnat ovat pääasiassa laskeneet heinäkuun aikana vähäsateisen jakson takia, mutta ne ovat vielä tyypillisten heinäkuun tasojensa tuntumassa. Kemijärven pinta on noussut hieman tämän viikon aikana.

Lisätietoja

Tulvatilannekatsaus on osa Tulvakeskuksen toimintaa. Tulvakeskus on Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen yhteistyöverkosto, joka toimii tiiviissä yhteistyössä mm. ELY-keskusten ja pelastuslaitosten kanssa. www.tulvakeskus.fi

 
Julkaistu 26.10.2016 klo 14.13, päivitetty 27.7.2021 klo 11.47