Vesitilanne - Vedenkorkeus ja virtaama

paikkakohtainen vesitilanne

Vedenkorkeus

Vedenkorkeus

Selite

Valunta

Valunta

Selite

Selite

 

Lapissa kevättulvat ohi, Lounais-Suomessa kuivaa (Tulvakeskus 20.5.)

Lapin jokien vedenkorkeudet ovat laskussa viime viikon kevään toisista huipuistaan. Kevättulvat jäivät pääosin tavanomaista pienemmiksi. Myös Pohjois-Karjalassa jokien virtaamat ovat saavuttaneet huippunsa.

Lounais-Suomessa kevät on ollut erittäin vähäsateista ja kuivuudesta voi tulla paikoin ongelma. Itä-Suomen suurten järvien vedenkorkeuksien ennustetaan nousevan keskimääräistä ylemmäs. Kallaveden pinta on kääntymässä laskuun, Pielinen nousee ennusteen mukaan vielä lähelle viime kevään tulvahuipun tasoa. Alkaneella viikolla paikalliset rankkasateet saattavat nostaa vedenpintoja nopeasti Etelä-Suomessa.

Etelä- ja Lounais-Suomi (17.5.)

Rankkasateet nostivat viime viikonloppuna etenkin itäisen Uudenmaan jokien virtaamia jopa pienen tulvan suuruiseksi. Mustijoelta Taasianjoelle vedenkorkeudet nousivat nopeasti sunnuntaina, mutta ovat laskeneet tällä viikolla. Jokien virtaamat laskevat vielä lähipäivinä. Ensi viikon alkupuolella paikalliset runsaat sateet ovat mahdollisia Etelä-Suomessa ja ne saattavat nostaa vedenpintoja.

Lounais-Suomessa huhti- ja toukokuun sademäärät ovat jääneet todella vähäisiksi, sadetta on kertynyt monella sadeasemalla vain 10-20 mm. Virtaamat ovat pieniä ja maaperä ajankohtaan nähden kuivaa.

Järvien vedenkorkeudet ovat lähellä ajankohdan tavanomaista. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus nousi viime viikon sateiden vaikutuksesta siten, että on nyt lähellä toukokuun puolivälin keskimääräistä tasoa. Se jatkanee laskuaan kuun loppuun mennessä 5-10 cm verran. Tuusulanjärvi on noin 5 cm ajankohdan mediaanitasoa alempana ja pysynee toukokuun loppuun asti lähellä nykyistä. Hiidenvesi ja Lohjanjärvi ovat ajankohdalle tyypillisellä tasolla ja hitaassa laskussa. Kuun loppuun mennessä ne laskevat ennusteen mukaan 0-5 cm.

Myös Säkylän Pyhäjärvi on pysynyt ajankohdan keskitasolla, vaikka sadetta ei ole tullut juurikaan viimeiseen kuukauteen. Juoksutus on ajankohtaan nähden pieni, 2,5 m3/s, ja järvi jatkaan toukokuussa hidasta laskua. Painio on ajankohdan tavanomaista korkeammalla, kun juoksutusta on pidetty pienenä kuivan kauden jatkuessa.

Vuoksen ja Kaakkois-Suomen vesistöt (10.5.)

Sateinen sää lisää valuntaa ja nostaa järvien vedenkorkeusennusteita Vuoksen vesistöalueella. Ennusteen mukaan vesistön koillisosissa pienten jokien vedenkorkeudet nousevat paikoin toiseen huhtikuun loppua pienempään huippuun lähipäivien aikana. Suuremmista joista Koitajoki ja Lieksanjoki nousevat keskimääräistä suurempiin kevättulvahuippuihin ensi viikolla. Sateet vaikuttavat myös suurten järvien vedenkorkeuksiin. Pielisen ja Kallaveden ennustetaan nyt nousevan selvästi keskimääräistä korkeammalle.

Kallaveden vedenkorkeus on nyt keskimääräisen kevättulvahuipun tasolla ja sen ennustetaan nousevan vielä 5-20 cm seuraavan kahden viikon aikana. Ennusteen mukaan tulvahuippu jäisi kuitenkin hieman viimevuotista pienemmäksi.

Pielisen vedenkorkeuden ennustetaan nousevan vielä 35-60 cm. Ennusteen mukaan vedenkorkeus voi nousta harvinaisen korkeaan tulvahuippuun, jopa kesän 2004 tulvan tasolle.

Saimaan vedenkorkeus on lähellä ajankohdan keskimääräistä tasoa. Vedenkorkeus on hitaassa nousussa, jonka ennustetaan jatkuvan heinäkuulle asti. Kesä-heinäkuun vaihteeseen mennessä vedenkorkeuden ennustetaan nousevan 20-50 cm ja olevan tuolloin ajankohtaan nähden hieman tavallista korkeammalla.

Simpelejärvi on sateisen kevään johdosta 10 cm ajankohdan keskitasoa korkeammalla ja Juankosken juoksutukset ovat tavallista suurempia. Alueelle ennustetaan lisää sateita ja vedenkorkeus voi nousta vielä 5-10 cm seuraavan viikon aikana. Myös Kiteenjoen virtaama on lähellä tämän kevään huippua.

Päijänne ja Kymijoen vesistö (16.5.)

Kymijoen vesistöalueella monien järvien vedenpinnat ovat nyt korkeimmillaan. Pienemmistä vesistöalueen latvoilla sijaitsevista järvistä moni on kääntynyt jo laskuun, kun taas eräät suuret järvet, kuten Päijänne ja Keitele, jatkavat vielä nousuaan. Talven lumimäärä oli vesistöalueella keskimääräistä tasoa, mutta viime vuoden kuivuus vaikuttaa vielä järviin ja suurten säännöstelemättömien järvien vedenpinnat ovat jäämässä alkukesäksi keskimääräistä alemmaksi.

Päijänteen vedenpinta on lähellä ajankohdan mediaanitasoa ja vuodenajalle tyypilliseen tapaan nousussa. Vedenpinnan nousun myötä myös lähtövirtaama on vähitellen kasvanut ja on nyt noin 160 m3/s, edelleen keskimääräistä pienempi. Pienten juoksutusten ansiosta Päijänteen pinta noussee alkukesäksi melko lähelle ajankohdan mediaanitasoa. Kymijoen pääuoman virtaama on niinikään hieman keskimääräistä pienempi ja vaihtelee välillä 250-300 m3/s.

Vesistöalueen pohjoisosan suurista järvistä Keitele on noin 25 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa alempana ja ennusteen mukaan nousee juhannukseen mennessä vielä 10-20 cm. Ero ajankohdan keskitasoon pysyy suunnilleen samana, sillä yleensäkin Keiteleen pinta on tähän aikaan vuodesta nousussa. Konneveden ja Pielavesi-Nilakan pintojen nousu on toistaiseksi pysähtynyt noin 10 cm ajankohdan mediaania alemmalle tasolle. Ennusteen mukaan järvien pinnat pysyvät kesäkuun lopulle saakka lähellä nykyisiä tasojaan. Konnevesi nousee todennäköisesti vielä hiukan.

Mäntyharjun reitillä Puulan, Kyyveden ja Vuohijärven pinnat ovat hiukan keskimääräistä ylempänä, ja lähellä kevään ylintä vedenkorkeutta. Suuria muutoksia pinnankorkeuksiin ei ole lähiviikkoina odotettavissa.

Kokemäenjoki ja Karvianjoki (15.5.)

Kokemäenjoen vesistöalueella Puujoen vedenkorkeus nousi viikonlopun sateiden vuoksi puolisen metriä, ja on nyt laskussa. Loimijoen virtaama on puolestaan pysynyt pienenä. Suurempien säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat nousemassa kohti tavanomaisia kesäkorkeuksia, niiden kevätalennuksia tehtiin mahdollisuuksien mukaan keskimääräistä loivempina johtuen yläpuolisten luonnontilaisten järvien matalista vedenkorkeuksista ja kuivasta maaperästä.

Suuret luonnontilaiset järvet laskivat viime vuonna kuivan kesän myötä selvästi tavanomaisia lukemia alemmaksi, ja vesitilanne jatkuu Mallasvedellä ja Längelmävedellä sekä Hauhon reitillä edelleen kuivana. Längelmäveden, Mallasveden ja Iso-Roineen vedenkorkeudet ovat 25-35 cm alle ajankohdan keskimääräisien tasojen, ja jäävät selvästi tavanomaisia kevättasoja alemmaksi. Mallasveden pinnan liiallisen laskun estämiseksi Valkeakosken juoksutusta on rajoitettu elokuun alkupuolelta lähtien.

Karvianjoen vesistöalueella jokien vedenkorkeudet ovat nousseet sateiden vuoksi vähän, mutta pysyvät seuraavalla viikolla laskussa. Järvien vedenkorkeudet ovat lähellä ajankohdan keskimääräisiä tasoja, ja pysyvät lähiviikkoina pääosin laskussa tai nykyisellään.

Pohjanmaa (14.5.)

Iijoella vedenpinnat ja virtaamat nousevat kevään toiseen tulvahuippuunsa tämän viikon aikana. Sateet nostivat jokien pintoja Oulun eteläpuolisilla alueilla, Keski-ja Pohjois-Pohjanmaalla. Sateiden lakattua pinnat ovat kääntyneet laskuun ja jatkavat laskuaan lähipäivät. Etelä-Pohjanmaan jokien virtaamat ovat ajankohdalle tyypillisiä eikä virtaamien nousua ole lähipäivinä odotettavissa.

Säännöstellyt järvet ovat nousseet kesäkorkeuksiinsa Oulun eteläpuolisissa vesistöissä. Lappajärven pinta on palannut tavoitevyöhykkeelle poikkeuksellisen pienien juoksutusten ansiosta.

Iijoella ja Kuivajoella kevään tulvahuippu osui huhtikuun loppuun, minkä jälkeen kylmä sää käänsi vedenpinnat laskuun. Nyt ne ovat lämminneen sään vaikutuksesta kohoamassa kevään toiseen tulvahuippuunsa, joka saavutetaan tämän viikon aikana. Vedenpinnat eivät kuitenkaan nouse samoihin korkeuksiin kuin huhtikuussa. Kostonjärven ja Irninjärven juoksutukset ovat noin 2-3 m3/s. Molemmat ovat nousussa kohti kesäkorkeuksia.

Oulujoen vesistö ja Kuusamon seutu (15.5.)

Lähes kaikki lumet ovat sulaneet Oulujoen vesistöalueelta ja lähiviikosta on ennusteen mukaan tulossa vähäsateinen, joten jokien ja luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet kääntyvät pian laskuun tai jatkavat jo alkanutta laskuaan. Säännösteltyjen järvien pinnat nousevat vielä kesäkuun lopulle asti.  

Sotkamon reitin ja Hyrynsalmen reitin säännösteltyjen järvien pinnat ovat nousussa kohti kesätasojaan. Oulujärven kesäajan suositustaso NN+122.50 m saavutetaan mahdollisesti jo toukokuun lopussa, juoksutuksista riippuen. 

Kainuun suurten luonnontilaisten järvien, Lammasjärven ja Lentuan pinnat ovat keskimääräisissä kevättulvakorkeuksissaan ja ne kääntyvät laskuun tällä viikolla. 

Sulamiskaudelle osunut kylmä jakso jakoi Kuusamon seudun vesistöjen kevättulvan kahteen osaan. Oulankajoen virtaama on keskimääräisen suuruisessa huipussaan huomenna. Muojärven ja Kitkajärven vedenpinnat ovat nousussa ja ennusteen mukaan järvet saavuttavat keskimääräiset keväthuippunsa toukokuun lopulla tai kesäkuun alussa. 

Lappi (14.5.)

Lapin jokien kevään toinen tulvahuippu on lähes kaikissa joissa tänään tai huomenna. Virtaamat jatkavat vielä kasvuaan Tornionjoella, jossa tulvahuippu on viikonloppuna. Ylä-Kemijoella tulvahuiput ovat hiukan tavanomaista kevättulvaa suurempia, muualla Lapissa tulvahuiput ovat tavanomaisen kevättulvan suuruisia tai sitä pienempiä.

Inarinjärven vedenpinta on nousussa ja Kaitakosken juoksutus on vuodenaikaan nähden tavanomaista. Lokan, Porttipahdan ja Kemijärven pinnat ovat kääntyneet nousuun. Myös muualla Lapissa järvien pinnat ovat nousussa ja pinnat nousevat tavanomaiselle kevättulvan tasolle, Etelä-Lapissa järvien pinnat nousevat paikoin tavanomaista korkeammalle.

 

Lisätietoja

Tulvatilannekatsaus on osa Tulvakeskuksen toimintaa. Tulvakeskus on Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen yhteistyöverkosto, joka toimii tiiviissä yhteistyössä mm. ELY-keskusten ja pelastuslaitosten kanssa. www.tulvakeskus.fi

 
Julkaistu 26.10.2016 klo 14.13, päivitetty 20.5.2019 klo 10.49