Vesitilanne - veden lämpötila

Pintaveden lämpötila

Pintaveden
lämpötila (*)

*Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista.

Pintaveden lämpötilaa seurataan jäätymiseen saakka (30.10.)

Useilla Pohjois-Suomen havaintopaikoilla pintaveden lämpötilan seuranta päättyi viime viikolla avovesikauden päättyessä. Kilpisjärvellä mittausta jatketaan jäiden tuloon saakka manuaalisesti, ja tällä hetkellä Kilpisjärven pintalämpötila on hieman alle kaksi astetta. Kainuussa monet pienimmät järvet ja lammet ovat alkaneet jäätyä ja Oulujärvellä lämpötila on tällä hetkellä 1,4 astetta. Keski-Suomessa järviveden lämpötila vaihtelee eri havaintopaikoilla reilun kahden ja seitsemän asteen välillä, ja pintavesi on pääsääntöisesti hieman ajankohdan keskimääräistä lukemaa viileämpää. Etelä-Suomessa järvien pintavedet ovat tällä hetkellä 2-7 -asteisia, ja lukemat ovat Saimaata lukuun ottamatta joko hieman alle tai reilun asteen verran ajankohdan keskimääräisiä lämpötiloja alempana. Lämpimintä pintavesi on tällä hetkellä Heinolan Ala-Rievelissä, jossa se on hieman alle 7-asteista.

Sisävesien pintalämpötila eri havaintopaikoilla mitataan aamuisin klo 8 20 cm:n syvyydeltä.

Lisätietoja

Suomen ympäristökeskus (SYKE) seuraa veden lämpötilaa sisävesillä. Meriveden lämpötilahavainnoista vastaa Ilmatieteen laitos.

Julkaistu 3.12.2018 klo 11.29, päivitetty 30.10.2019 klo 11.17