Vesitilanne - pohjaveden korkeus

Pohjaveden korkeus tänään

Pohjaveden korkeus Pohjaveden korkeus

 

Pohjaveden korkeus (*)

*Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista.

Pohjaveden pinnat laskevat (22.7.)

Pohjaveden pinnat ovat kesäiseen tapaan laskussa lähes koko maassa. Maan etelä- ja keskiosissa pohjavedenpinnat ovat yleisesti 20–35 cm ajankohdan keskiarvoja alempana, mutta havaintoasemakohtaista vaihtelua on paljon. Pohjois-Suomessa pinnat ovat pääosin lähellä ajankohdan tavanomaisia lukemia.

Luontainen kesäkauden lasku pohjavesissä aiheutuu kun kokonaishaihdunta on suuri, mikä aiheuttaa maankosteuden vajeen. Tällöin sadevesi harvemmin imeytyy pohjavedeksi asti. Alkukesä oli Länsi- ja Etelä-Suomessa vähäsateinen. Heinäkuun alkupuolisko oli näillä alueilla sateisempi ja haihdunta pientä viileän sään vuoksi. Keski-Suomessa sekä Pohjois-Savossa on ollut yleisesti vähäsateista, vaikka paikoin onkin esiintynyt runsaita kuurosateita.

Pohjavedet voivat käydä vähiin maan etelä- ja keskiosissa viime vuoden tapaan, jos sää jatkuu ennusteiden mukaisesti lämpimänä ja vähäsateisena. Monin paikoin pienten pohjavesiesiintymien pinnat ovat nyt lähellä samoja lukemia kuin viime vuonna samaan aikaan.

Valtakunnallinen pohjavesiseuranta antaa yleiskuvan pohjavesien korkeuksista

Seurantaverkosto on harva ja siksi on tärkeää huomata, että tilanne voi vaihdella paljonkin paikallisista olosuhteista riippuen. Paras paikallinen pohjavesitieto löytyy vesilaitoksilta, vesiosuuskunnilta sekä kaivon käyttäjiltä. Valtakunnallisia seurantatietoja päivitetään kaksi kertaa kuukaudessa, koska pohjaveden pinnankorkeuden muutokset ovat yleensä hitaita.

Lisätietoja

Julkaistu 18.6.2019 klo 0.10, päivitetty 22.7.2019 klo 6.32