Hyppää sisältöön

Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö

Ajankohtaista

Tavoitteena vesien hyvä tila

Vesienhoidon tavoitteena koko EU:ssa on saavuttaa pinta- ja pohjavesien vähintään hyvä tila. Samalla vesien tila ei saa myöskään heiketä.

Vesienhoitoa suunnitellaan Manner-Suomen seitsemällä vesienhoitoalueella. Vesienhoitosuunnitelmissa ja toimenpideohjelmissa esitetään tietoa vesien tilasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä tarvittavista toimista, joilla vesien hyvä tila aiotaan saavuttaa ja ylläpitää. Vesienhoitosuunnittelmien päivitys vuosille 2022-2027 on käynnissä. Vesienhoitosuunnitelmat vuosiksi 2016-2021 hyväksyttiin vuonna 2015.

Vaikuta vesienhoidon suunnitteluun ja toteutukseen

Kansalaisten ja vesien käyttäjäryhmien toivotaan osallistuvan vesienhoidon suunnitteluun ja käytännön toimiin vesien tilan parantamiseksi. Vesienhoidon suunnitelmien toimeenpanoon ja toteutukseen tarvitaan kaikkia. Myös suunnittelua tarvitaan edelleen. Kuuden vuoden suunnitteluprosessi on käynnissä ELY-keskuksissa.

Suunnittelun työohjelmasta ja vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuunnitelmaan liittyvän ympäristöselostuksen laadinnasta järjestettiin kansalaisten kuuleminen 8.1.–9.7.2018. Seuraava kuuleminen alkaa vuonna 2020. Lisätietoa osallistumismahdollisuuksista: www.ymparisto.fi/vaikutavesiin

Julkaistu 8.1.2018 klo 11.28, päivitetty 10.9.2020 klo 11.42