Pohjavesialueet - Pirkanmaa

Pirkanmaalla on yhteensä 156 pohjavesialuetta, joiden jakauma on seuraava:

  • 1-luokka: 67 kpl
  • 1E-luokka: 14 kpl
  • 2-luokka: 65 kpl
  • 2E-luokka: 9 kpl
  • E-luokka: 1 kpl

Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella on useita pitkiä yhtenäisiä harjujaksoja, jotka soveltuvat hyvin pohjavedenhankintaan. Vesivaroiltaan merkittävimmät harjujaksot liittyvät Pälkäne-Tampere-Hämeenkyrö-harjujaksoon. Muita harjumuodostumia ovat mm. harjujaksot Orivesi-Virrat, Suodenniemi-Lavia ja Urjala-Vammala-Kiikka. Parkanon, Kihniön ja Vilppulan alueella on myös yhtenäisiä harjujaksoja.

Harjujen lisäksi reunamuodostumat ovat hyviä alueita pohjaveden muodostumiselle. Sisä-Suomen reunamuodostumaan liittyvät Pirkanmaalla mm. sellaiset laajat pohjavesialueet kuten Hämeenkangas Ikaalisissa ja Hämeenkyrössä sekä Siikakangas Ruovedellä.

Pirkanmaan pohjavesialuekartat

Karttamerkkien selitykset (pdf)

Akaa

Hämeenkyrö

Ikaalinen

Juupajoki

Kangasala

Kihniö

Kuhmoinen

Lempäälä

Mänttä-Vilppula

Nokia

Orivesi

Parkano

Punkalaidun

Pälkäne

Ruovesi

Sastamala

Tampere

Urjala

Valkeakoski

Vesilahti

Virrat

Ylöjärvi

Pirkanmaan pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistaminen

Pirkanmaan pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistaminen uuden lainsäädännön mukaisiksi valmistui kesällä 2020. Pohjavesialueiden rajauksiin ja luokituksiin tehtiin muutoksia vuosina 2018-2020. Pohjavesialueita tarkistettiin pääosin kuntakokonaisuuksina. Kuulemisasiakirjat olivat nähtävillä 30 päivää, jona aikana kuntalaisilla oli mahdollisuus tutustua aineistoon.

Suurimmat rajausmuutokset koskettivat Tampereen Epilänharju-Villilä A:ta ja Aakkulanharjua, Pälkäneen Isokangas-Syrjänharju A:ta sekä Kangasalan Kirkkoharju-Keisarinharjua. Näillä kaikilla alueilla pohjavesialuetta laajennettiin. Useiden pohjavesialueiden A ja B osa-alueita yhdistettiin suuremmiksi kokonaisuuksiksi, koska alueiden välissä ei todellisuudessa sijainnut veden virtausta katkaisevaa kalliokynnystä. Viisi pientä pohjavesialuetta poistettiin kokonaan luokituksesta, koska alueilla ei ollut vedenhankintakäyttöä eivätkä ne soveltuneet 2-luokkaan.

Kuhmoinen liitettiin Pirkanmaan maakuntaan 1.1.2021. Kunnan pohjavesialueiden luokitusten tarkistamisesta on vastannut Keski-Suomen ELY-keskus ja työ on valmistunut syyskuussa 2020.

Pohjavesialueiden tiedot on tallennettu ympäristöhallinnon pohjavesitietojärjestelmään (POVET) sekä pohjavesialuepaikkatietokantaan, jolloin kartat ovat näkyvissä karttapalveluissa. Pohjavesialueiden rajauksia ja luokituksia tarkistetaan myös jatkossa, jos ilmenee uutta sellaista tietoa, jolla on oleellista vaikutusta pohjavesialueiden rajoihin ja luokkiin.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Nina Nenonen, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi, puh. 029 503 6323

Julkaistu 29.4.2019 klo 12.56, päivitetty 25.5.2022 klo 10.40

Julkaisija: