Vuorijärvien tuulivoimahanke, Kannonkoski

Vuorijärvien tuulivoimahanke muodostuu enintään 60 tuulivoimalasta ja voimaloiden kokonaiskorkeus tulee olemaan enintään 300 m. Teholtaan yksittäinen voimala tulee olemaan arviolta 5 - 10 MW. Hankealue on kooltaan noin 5 400 hehtaaria. Hanke sijoittuu Kannonkosken kunnan alueelle, noin 14 km etäisyydelle Kannonkosken kuntakeskuksesta kaakkoon ja rajautuu Saarijärven, Äänekosken ja Viitasaaren kuntarajoihin. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan tarvittavat huoltotiet, maakaapelointi voimaloiden välille ja sähköasema.

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot

VE 0 Tuulivoimalat

Hanketta ei toteuteta.

VE 1 Tuulivoimalat

Kannonkosken Vuorijärvien alueelle rakennetaan enintään 60 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden maksimikorkeus on 300 metriä.

Sähkönsiirto

VEA 400 kV:n voimajohto länteen

Sähkönsiirtoa varten rakennetaan kaava-alueelta noin 25 kilometrin 400 kV voimajohto länteen. Voimajohto liitetään Fingridin 400 kV -sähkölinjaan Saarijärvellä. Tarkka liityntäpisteen sijainti tarkentuu YVA:n ja suunnittelun edetessä.

VEB Maakaapeli itään

Sähkönsiirtoa varten rakennetaan kaava-alueelta noin 3 kilometrin maakaapeli itään. Kaapeli liitetään Elenian 110 kV -sähkölinjaan Äänekoskella. Tarkka liityntäpisteen sijainti tarkentuu YVA:n ja suunnittelun edetessä.

Yhteismenettely

Vuorijärvien tuulivoimahankkeessa käytetään maankäyttö- ja rakennuslain sekä YVA -lain mukaista kaavan ja YVA:n yhteismenettelyä (MRL 9 §, YVAL 5 §).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-suunnitelma

Vuorijärvien tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja YVA-suunnitelma (pdf, 18 Mt)

Vuorijärvien tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja YVA-suunnitelman kuulutus (pdf)

Lausuntopyyntö Vuorijärvien tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja YVA-suunnitelmasta (pdf)

Yhteysviranomaisen lausunto (pdf)

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-suunnitelma on nähtävillä 6.7.-18.9.2020 välisen ajan Kannonkosken kunnan internetsivuilla osoitteessa www.kannonkoski.fi/kaavoitus.

Aineisto on nähtävillä myös seuraavissa paikoissa aukiolojen mukaisesti:
Viitasaaren, Äänekosken ja Saarijärven kaupunkien sekä Karstulan kunnan kotisivuilta (kuulutukset tai ajankohtaista). Lisäksi aineisto on nähtävillä Kannonkosken kunnan, Viitasaaren kaupungin ja Äänekosken kaupungin kirjastoissa sekä Saarijärven kaupungin ja Karstulan kunnan kirjastoissa.

Yleisötilaisuus

Kaavoitushankkeen yleisötilaisuus järjestetään 9.9.2020 klo 17.30 Kannonkosken koululla osoitteessa Opintie 2, 43300 Kannonkoski. Tilaisuus pyritään esittämään myös internetin kautta etänä seurattavana tilaisuutena (tarkista syyskuun alun tiedotteet Kannonkosken kunnan kotisivuilta).

Tuulivoimahankkeesta on laadinnassa myös 3 D -mallinnus, joka valmistuu kesä-elokuun aikana ja linkkiosoite mallinnukseen julkaistaan myös Kannonkosken kunnan kotisivuilla. Tältä osin on myös hyvä seurata Kannonkosken kunnan kotisivuja osoitteessa: www.kannonkoski.fi/kaavoitus.

Mielipiteiden esittäminen

Mielipiteet tulee jättää 18.9.2020 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen kunta@kannonkoski.fi. Kirjalliset kannanotot toimitetaan osoitteeseen Kannonkosken kunta, Vuorijärvien tuulivoimahanke, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski.

Julkaistu 15.6.2020 klo 8.49, päivitetty 19.10.2020 klo 16.11