Vesienhoidon suunnitelmat, ohjelmat sekä koosteet ja arvioinnit

ajankohtaista

Valtioneuvosto on hyväksynyt seitsemän alueellista vesienhoitosuunnitelmaa ja merenhoitosuunnitelman vuosille 2022–2027. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi tulvariskien hallintasuunnitelmat. Suunnitelmien tavoitteena on vesien hyvä tila ja tulvariskien vähentäminen. 

Vesienhoitosuunnitelmat on hyväksytty

Valtioneuvosto on hyväksynyt vesienhoitosuunnitelmat ja merenhoitosuunnitelman vuosille 2022–2027. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt tulvariskien hallintasuunnitelmat vuosille 2022–2027. Uudet suunnitelmat tulevat voimaan vuoden 2022 alussa.

Vesienhoitosuunnitelmissa ja niitä täydentävissä toimenpideohjelmissa esitetään tietoa vesien tilasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä tarvittavista toimista, joilla vesien hyvä tila aiotaan saavuttaa ja ylläpitää. Toimenpideohjelmat konkretisoivat suunnitelmien toteuttamista osin myös paikallisella tasolla.

Valtioneuvosto: Päätös vesienhoitosuunnitelmista

Meren ja vesien tila hyväksi – valtioneuvostolta päätökset hoitosuunnitelmista (YM:n tiedote 16.12.2021)

 

Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat vuosille 2022 - 2027

Vesienhoitoalueiden yleisesittelyt Vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmat Vesienhoidon toimenpideohjelmat

Vuoksen vesienhoitoalue

Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022 - 2027

VHA1 poikkeukset

Etelä-Savon vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022 - 2027

Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022 - 2027

Pohjois-Karjalan vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022 - 2027

Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022 - 2027

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022 - 2027

VHA2 poikkeukset

Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022 - 2027

Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022 - 2027

Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022 - 2027

Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022 - 2027

Etelä-Savon vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022 - 2027

 Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022 - 2027

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022 - 2027

VHA3 poikkeukset

Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022 - 2027

Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022 - 2027

Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022 - 2027

Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022 - 2027

Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022 - 2027

Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalue

Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022 - 2027

VHA4 poikkeukset

Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022 - 2027

Kemijoen vesienhoitoalue

Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022 - 2027

VHA5 poikkeukset

Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022 - 2027

Tornionjoen vesienhoitoalue

Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022 - 2027

VHA6 poikkeukset

Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022 - 2027

Tenon, Näätämöjoen ja Paatsjoen vesienhoitoalue

Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022 - 2027

VHA7 poikkeukset

Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022 - 2027

Ahvenanmaa

Vesienhoidonsuunnittelu

Vesienhoidon toisen suunnittelukauden (2016 - 2021) suunnitteluasiakirjat

Vuonna 2018 esivalmisteltiin kauden 2022 - 2027 vesienhoitoalueiden keskeisiä kysymyksiä ja työohjelmia ja kerättiin kuulemispalautteet niistä

  1. Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Vuoksen vesienhoitoalueella 2022 - 2027Yhteenveto kuulemispalautteesta (pdf)
  2. Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella 2022 - 2027; Yhteenveto kuulemispalautteesta (pdf)
  3. Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella 2022 - 2027Yhteenveto kuulemispalautteesta (pdf)
  4. Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella 2022 - 2027Yhteenveto kuulemispalautteesta (pdf)
  5. Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Kemijoen vesienhoitoalueella 2022 - 2027; Yhteenveto kuulemispalautteesta (pdf)
  6. Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Tornionjoen vesienhoitoalueella 2022 - 2027Yhteenveto kuulemispalautteesta (pdf)
  7. Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Tenojoen, Näätämönjoen ja Paatsjoen vesienhoitoalueella 2022 - 2027Yhteenveto kuulemispalautteesta (pdf)

Vesienhoidon ensimmäisen suunnittelukauden (2010 - 2015) suunnitteluasiakirjat

 

Julkaistu 20.12.2021 klo 13.21, päivitetty 28.3.2022 klo 10.04