Riitamaa-Nurmesnevan tuulivoimahanke, Kärsämäki, Pyhäjärvi

Hankkeen kuvaus

Myrsky Energia Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Riitamaa-Nurmesnevan alueelle, joka sijaitsee Kärsämäen kunnan ja Pyhäjärven kaupungin alueella. Tuulivoimahanke muodostuu korkeintaan 53 tuulivoimalasta, joiden yksikköteho on enintään 10 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 m, napakorkeus enintään 200 m ja lavan pituus enintään 100 m. Tuulivoimaloista noin 36 sijoittuu Kärsämäen puolelle ja noin 17 Pyhäjärven puolelle. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan tarvittavat yhdystiet, voimaloiden väliset huoltotiet, maakaapelointi voimaloiden välille, sähkönsiirto hankealueelta ulos ja sähköasemat.

Tuulivoimahanke on suunniteltu liitettäväksi valtakunnan sähköverkkoon hankealueen länsipuolella sijaitsevalla Pysäysperän sähköasemalla Haapajärvellä. Sähkönsiirtoa varten rakennetaan uusi 110 kV tai 400 kV voimajohto.

Riitamaa-Nurmesnevan hankealue sijaitsee Kärsämäen ja Pyhäjärven rajalla, noin 8 kilometrin etäisyydellä Kärsämäen keskustaajamasta lounaaseen ja noin 14 kilometriä Pyhäjärven keskustaajamasta luoteeseen. Hankealueen pinta-ala on noin 7872 ha. Hankealueen maa-alueet ovat yksityisten maanomistajien, Metsähallituksen, Kärsämäen ja Pyhäjärven seurakuntien, Kärsämäen kunnan, yhteismetsien ja eri yhtiöiden omistuksessa.

Vaihtoehdot

VE0: Hanketta ei toteuteta.

VE1: Alueelle toteutetaan 53 tuulivoimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus enintään 300 m, yksikköteho enintään 10 MW ja kokonaisteho enintään 530 MW.

VE2: Vaihtoehto tarkentuu YVA-selostusvaiheessa.

Sähkönsiirto

VEA: Uusi n. 25 km pituinen 400 / 110 kV voimajohto hankealueen eteläosasta, Lampinevalta Haapajärven Pysäysperälle, osin uuteen maastokäytävään ja osin (n. 2 km) nykyisen 110 kV voimajohdon rinnalle.

VEB: Uusi n. 25 km pituinen 400 / 110 kV voimajohto hankealueen eteläosasta, Lampinevalta Haapajärven Pysäysperälle, kokonaan uuteen maastokäytävään.

VEC: Uusi n. 19 km pituinen 400 / 110 kV voimajohto hankealueen itäosasta, Nurmesjärven pohjoispuolelta Haapajärven Pysäysperälle, osin uuteen maastokäytävään ja osin (n. 2 km) nykyisen 110 kV voimajohdon rinnalle.

VED: Uusi n. 19 km pituinen 400 / 110 kV voimajohto hankealueen itäosasta, Nurmesjärven pohjoispuolelta Haapajärven Pysäysperälle, kokonaan uuteen maastokäytävään.

Arviointiohjelma

YVA-ohjelma tullut vireille 22.9.2022.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 26.10 – 25.11.2022 Kärsämäen kunnan, Pyhäjärven kaupungin ja Haapaveden kaupungin virastoissa ja pääkirjastoissa. Lisäksi ohjelmaan voi tutustua Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa Veteraanikatu 1, Oulu.

Yleisötilaisuus

Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään torstaina 10.11.2022 klo 17 Frosteruksen koulukeskuksessa Kärsämäellä (Opintie 6, 86710 Kärsämäki). Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), hankevastaavan (Myrsky Energia Oy) ja YVA-konsultin (Sitowise Oy) edustajat. Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja osallistumaan. Kahvitarjoilu.

Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä, liity kokoukseen napsauttamalla tästä.

Asukaskysely

Hankkeessa toteutetaan asukaskysely, jonka tuloksia tullaan hyödyntämään ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa. Asukaskyselyyn voi vastata 11.12.2022 saakka internetissä osoitteessa:
YVA-asukaskysely

Mielipiteen esittäminen

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Kannanotot tulee toimittaa 25.11.2022 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU. Viitteeksi POPELY/2433/2021. Sähköpostitse lähetettyjen mielipiteiden tekstin toivotaan olevan kopioitavassa muodossa.

 

Julkaistu 26.10.2022 klo 0.00, päivitetty 9.1.2023 klo 8.35