Purmon tuulivoimapuisto, Pedersöre

Hankkeen kuvaus

ABO Wind Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Pedersören kuntaan Purmon alueelle. Hankealueelle suunnitellaan enintään noin 44 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään noin 300 metriä. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on alle 10 MW jolloin kokonaisteho olisi arviolta alle 440 MW. Purmon tuulivoimapuisto kattaa noin 5 100 hehtaarin laajuisen alan. Tuulivoimapuiston tuottama sähkö on suunniteltu siirrettäväksi valtakunnan verkkoon 400 kV voimajohdolla.

Hankealue sijoittuu Pedersören kunnan lounaisosaan. Hankealueen länsipuolelle noin 2 km etäisyydelle sijoittuu Lillbyn ja Purmon taajamat. Pännäisten taajama sijoittuu hankealueen pohjoispuolelle noin 8 km etäisyydelle ja alueen länsiraja rajoittuu osittain Uudenkaarlepyyn kaupungin rajaan. Hankealueen pinta-ala on n. 5 100 hehtaaria. Puiston ulkoinen sähkönsiirtoreitti sijoittuu Pedersören ja Uudenkaarlepyyn alueille.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

 • Vaihtoehto 0 (VE0): uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.
 • Vaihtoehto 1 (VE1): hankealueelle rakennetaan yhteensä enintään 44 uutta tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on alle 10 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.
 • Vaihtoehto 2 (VE2): hankealueelle rakennetaan yhteensä enintään 44 uutta tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on alle 10 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 250 metriä.

Arvioitavat sähkönsiirron vaihtoehdot

 • Vaihtoehto 1 (VE1): 22,4 kilometrin pituinen 400 kV voimajohto hankealueelta Jussilan sähköasemalle
 • Vaihtoehto 2 (VE2): 22,9 kilometrin pituinen 400 kV voimajohto hankealueelta Jussilan sähköasemalle.
 • Vaihtoehto 3 (VE3): 23,4 kilometrin pituinen 400 kV voimajohto hankealueelta Jussilan sähköasemalle.

Lisäksi kaikissa vaihtoehdoissa tarvitaan 7,1 kilometrin pituinen 400 kV keräilyjohto hankealueen länsilaidalle.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman paperiversio on luettavissa 2.6.-30.7.2021 aukioloaikoina:

 • Pedersören kunta, Skrufvilankatu 2, Pännäinen
 • Pedersören tekninen toimisto, Öjentie 74, Pännäinen
 • Pedersören pääkirjasto, Jauhotie 1, Pännäinen
 • Uudenkaarlenpyyn kaupungintalo, Topeliuksenpuistikko 7, Uusikaarlepyy
 • Uudenkaarlepyyn kaupunginkirjasto, Topeliuksenpuistikko 10, Uusikaarlepyy
 • Kauhavan kaupungintalo, Kauppatie 109, Kauhava ja
 • Kauhavan pääkirjasto, Kauppatie 88, Kauhava.

Yleisotilaisuus

Arviointiohjelmaa ja kunnassa samanaikaisesti vireillä olevan tuulivoimapuiston yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään sähköisesti 15.6.2021 klo 18.00.

 

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja toimittamalla ne 30.7.2021 mennessä osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 77, 67101 Kokkola. Mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään viittaamaan diaarinumeroon EPOELY/596/2021.

Julkaistu 6.5.2021 klo 11.04, päivitetty 31.8.2021 klo 10.51