Vantaan Energia Oy:n lämmön kausivarasto, Vantaa

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa suunnitellaan louhittavan kallioluolaston 50–60 metrin syvyyteen lämmön kausivarastointia varten Vantaan Kuusikon-Variskallion alueelle. Varaston tilavuus tulisi olemaan noin 900 000 m3 ja louhintatilavuus kokonaisuudessaan noin 1 000 000 m3. Varastoon säilötään luonnonvaraista vettä, jonka lämpötilamuutokseen saadaan varastoitua energiaa kaukolämpökierron avulla. Lisäksi hankkeeseen liittyy uuden kaukolämmön siirtolinjan rakentaminen Porvoonväylän ja Kehä III:n liittymän koillispuolella sijaitsevalta Vantaan jätevoimalalta hankealueelle.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • VE0 0-vaihtoehto: Lämmön kausivaraston rakentamatta jättäminen.
  • VE1: Uuden lämmön kausivaraston rakentaminen Vantaan Variskallion-Kuusikon alueelle.

Arviointiohjelma

 

Julkaistu 31.3.2021 klo 14.00, päivitetty 31.5.2021 klo 15.33

Aihealue:
Julkaisija: