Hyppää pääsisältöön

Suolasalmenharjun tuulivoimapuisto, Alajärvi

Hankealueelle suunnitellaan enintään 9 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on noin 6-10 MW, voimaloiden roottorin halkaisija enintään 200 metriä ja kokonaiskorkeus enintään 300 metriä. Hankealueen pinta-ala on noin 2 220 ha.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Alajärvi, Vimpeli, Perho, Kyyjärvi, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi
Aihealue: Energiantuotanto, Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa Pohjan Voiman Suolasalmenharjun Tuulipoisto Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Etelä-Pohjanmaalle Alajärven Suolasalmenharjun alueelle. Hankealueen rajalta etäisyys Alajärven keskustaan on noin 18 km, Vimpelin keskustaan noin 14 km, Perhon keskustaan noin 13 km ja Kyyjärven keskustaan n. 17 km. Hankealueelle suunnitellaan enintään 9 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on noin 6-10 MW, voimaloiden roottorin halkaisija enintään 200 metriä ja kokonaiskorkeus enintään 300 metriä. Hankealueen pinta-ala on noin 2 220 ha.

Hankkeen vaihtoehdot

YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot:

  • VE0: hanketta ei toteuteta.
  • VE1: Toteutetaan 9 voimalan hanke

Hankkeessa tarkastellaan tuulivoimapuiston kytkemistä sähköverkkoon joko maakaapeli- tai ilmajohtoyhteydellä.

Arviointiohjelma

 

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Pohjan Voima - Suolasalmenharjun Tuulipuisto Oy, Tomi Mäkipelto, p. 050 370 4092, tomi.makipelto@pohjanvoima.fi
Konsultti: Sweco Infra & Rail Oy, Sanukka Lehtiö, p. 050 3161 277, sanukka.lehtio@sweco.fi
Yhteysviranomainen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Elina Venetjoki, p. 0295 016 403, elina.venetjoki@ely-keskus.fi
Diaarinumero: EPOELY/1662/2022

Julkaisija