Hyppää pääsisältöön

Laineen merituulivoimapuistohanke, Perämeri

OX2 Finland Oy:n suunnittelema merituulivoimapuisto Laine sijoittuu Pohjanlahdelle Suomen talousvyöhykkeelle noin 35 kilometriä Pietarsaaresta länteen 29 kilometrin päähän rannikosta.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alue: Pietarsaari, Kokkola, Kruunupyy, Luoto, Pedersören kunta, Uusikaarlepyy, Vöyri
Aihealue: Energiantuotanto, Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

OX2 Finland Oy:n suunnittelema merituulivoimapuisto Laine sijoittuu Pohjanlahdelle Suomen talousvyöhykkeelle noin 35 kilometriä Pietarsaaresta länteen 29 kilometrin päähän rannikosta. Merituulivoimapuistonpinta-ala on noin 450 km2 ja syvyys vaihtelee 18–70 metrin välillä. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus merenpinnasta on 270–370 m ja yksikköteho on noin 15–25 MW. Arvioitu vuosituotanto on noin 11 TWh. Merituulivoimapuisto koostuu maksimissaan 150 tuulivoimalasta ja tuotettu sähkö tuodaan maihin merikaapeleilla.

Merituulivoimapuiston sähkönsiirto mantereella toteutetaan ilmajohdoilla sekä rantautumisalueen lähellä maakaapeleilla. Sähkönsiirtoreitit pyritään sijoittamaan mahdollisuuksien mukaan jo olemassa olevien ilmajohtojen rinnalle. Hankkeessa tarkastellaan lisäksi mahdollisuutta vedyntuotantoon, johon liittyy vetyputket hankealueelta mantereelle.

Hankkeen vaihtoehdot

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot

 • VE0: Hanketta ei toteuteta: merituulivoimapuistoa ei rakenneta.
 • VE1: Hankealueelle sijoitetaan enintään 150 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus vaihtelee enintään 270 metristä 370 metriin ja yksikköteho noin 15–25 MW välillä. Sähkönsiirto mantereelle toteutetaan merikaapelein, ja hankealueelle rakennetaan 2 isoa merisähköasemaa tai useampia pienempiä. Tuulivoimalat liitetään olemassa ja suunnitteilla olevaan Fingridin sähköverkkoon merikaapelireitistä riippuen Uudenkaarlepyyn tai Kokkolan alueella. Hanke edellyttää liitynnät sekä Sandåsin että Hirvisuon sähköasemille.

Merikaapelivaihtoehdot:

 • MVE1a: Merikaapelireitti alkaa merituulivoimapuistosta ja rantautuu Uusikaarlepyyn Kanäsin kohdalla
 • MVE1b: Merikaapelireitti alkaa merituulivoimapuistosta ja rantautuu Uusikaarlepyyn Kalholmsvikenin kohdalla
 • MVE2a: Merikaapelireitti alkaa merituulivoimapuistosta ja rantautuu Uusikaarlepyyn Korsörsuddenin kohdalla.
 • MVE2b: Merikaapelireitti alkaa merituulivoimapuistosta ja rantautuu Uusikaarlepyyn Brännskatagrundetin kohdalla.
 • MVE3: Merikaapelireitti alkaa merituulivoimapuistosta ja rantautuu Pietarsaaren Pörkenäsin/Nabban kohdalla.

Sähkönsiirtovaihtoehdot mantereella:

 • SVE1a: Sähkönsiirtoreitti alkaa Kanäsin sähköasemalta Uudestakaarlepyystä ja liittyy uudelle suunnitellulle Sandåsin sähköasemalle.
 • SVE1b: Sähkönsiirtoreitti alkaa Kalholmsvikenin sähköasemalta Uudestakaarlepyystä ja liittyy uudelle suunnitellulle Sandåsin sähköasemalle.
 • SVE2a: Sähkönsiirtoreitti alkaa Korsöruddenin sähköasemalta Uudestakaarlepyystä ja liittyy uudelle suunnitellulle Sandåsin sähköasemalle.
 • SVE2b: Sähkönsiirtoreitti alkaa Brännskatagrundetin sähköasemalta Uudestakaarlepyystä ja liittyy uudelle suunnitellulle Sandåsin sähköasemalle.
 • SVE3a: Sähkönsiirtoreitti alkaa Pörkenäsin/Nabban sähköasemalta Pietarsaaresta ja liittyy Hirvisuon sähköasemalle.
 • SVE3b: Sähkönsiirtoreitti alkaa Pörkenäsin/Nabban sähköasemalta Pietarsaaresta ja liittyy Hirvisuon sähköasemalle (lyhyempi).
 • SVE4: Sähkönsiirtoreitti alkaa sähkö-/vetyasemalta Pietarsaaren satamasta ja liittyy Hirvisuon sähköasemalle.

Vetyputkivaihtoehdot

 • VVE1: Vetyputkireitti alkaa merituulivoimapuistosta ja rantautuu Uusikaarlepyyn Kanäsin kohdalla.
 • VVE2 ja VVE3: Vetyputkireitit, jotka ovat myös mahdollisia sähkönsiirtoreittejä, alkavat merituulivoimapuistosta, kulkevat hieman eri reittiä (VVE3 pohjoisempana) ja yhtyvät ennen Pietarsaaren satamaan rantautumista.

Arviointiohjelma

 

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: OX2 Finland Oy, Olli Takalammi, p. +358 40 091 3788, olli.takalammi@ox2.com
Konsultti: AFRY Finland Oy, Karoliina Jaatinen, p. +358 40 660 4407, karoliina.jaatinen@afry.com
Yhteysviranomainen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Jutta Lillberg-Puskala, p. 0295 027 655, jutta.lillberg-puskala@ely-keskus.fi
Diaarinumero: EPOELY/2556/2021

Julkaisija

Takaisin ylös