Hyppää pääsisältöön

Korpivaaran tuulivoimapuisto, Liperi

Korpivaara Wind Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Liperin kunnan Korpivaaran alueelle. Alue sijaitsee Liperin Kaatamon seudulla Korpivaaran alueella, noin 17 kilometriä Liperin keskustan länsipuolella, 4 km länteen Kaatamon seudun Ristinkylästä. Outokummun ja Heinäveden kuntarajat sijoittuvat länteen ja etelään noin 600 metrin ja 3 kilometrin päähän. Suunnitteilla olevat tuulivoimalat, enintään 9 tuulivoimalaa, ovat teholtaan noin 6–10 MW ja tuulivoimahanke on teholtaan noin 60 MW.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Liperi
Aihealue: Energiantuotanto, Tuulivoimalahankkeet

Korpivaara Wind Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Liperin kunnan Korpivaaran alueelle. Alue sijaitsee Liperin Kaatamon seudulla Korpivaaran alueella, noin 17 kilometriä Liperin keskustan länsipuolella, 4 km länteen Kaatamon seudun Ristinkylästä. Outokummun ja Heinäveden kuntarajat sijoittuvat länteen ja etelään noin 600 metrin ja 3 kilometrin päähän. Suunnitteilla olevat tuulivoimalat, enintään 9 tuulivoimalaa, ovat teholtaan noin 6–10 MW ja tuulivoimahanke on teholtaan noin 60 MW. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1426,2 ha.

Hankkeen vaihtoehdot

Hankekehityksen ja myös sijoitussuunnittelun lähtökohtina ovat olleet tuulivoimatuotantoon liittyvät alueelliset lähtökohdat kuten tuulisuus, sähkönsiirtomahdollisuudet ja maankäytölliset olosuhteet. Hankkeessa tarkastellaan yhden toteutusvaihtoehdon lisäksi ns. nollavaihtoehtoa.

Vaihtoehto 0 (VE0)

Hanketta ei toteuteta. 

Vaihtoehto 1 (VE1)

Korpivaaran alueelle rakennetaan enintään 9 voimalan tuulipuisto. Toteutettavien voimaloiden napakorkeus on enimmillään 200 metriä, roottorin halkaisija 200 metriä ja kokonaiskorkeus 300 metriä. Voimaloiden yksikköteho on noin 6–10 MW. Hankkeen kokonaisteho on noin 60 MW. 

Vaihtoehto 2 (VE2)

Korpivaaran alueelle rakennetaan enintään 6 voimalan tuulipuisto. Toteutettavien voimaloiden napakorkeus on enimmillään 200 metriä, roottorin halkaisija 200 metriä ja kokonaiskorkeus 300 metriä. Voimaloiden yksikköteho on noin 6–10 MW. Hankkeen kokonaisteho on noin 36–60 MW. 

VEA Sähkönsiirto

Tuulipuiston sisäisen sähkönsiirron toteuttamiseksi tuulipuistoon rakennetaan yksi sähköasema, johon sähkö johdetaan tuulivoimalaitoksilta maakaapelein. Valtakunnan verkkoon liittyminen tapahtuu hankealueen läpi kulkevan Fingridin 110 kV:n voimajohdon kautta.

YVA-menettelyn aikataulu

  • YVA-suunnitelma nähtävillä 7.2.–9.3.2022
  • Yhteysviranomaisen lausunto YVA-suunnitelmasta on annettu 7.4.2022
  • YVA-selostus nähtävillä 12.4.-31.5.2023

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman paperiversio oli luettavissa 7.2.2022–9.3.2022 Liperin kunnan ilmoitustaululla, Varolantie 3, 83100.

Yleisötilaisuus järjestettiin Penttilä-salissa (Koulukuja 1, Liperi) noudattaen AVI:n koronaohjeistusta 22.2.2022 klo 17–19. Tilaisuuteen oli myös etäosallistumismahdollisuus. Tilaisuuden tallenne oli katsottavissa Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen YouTube-kanavalla 17.3.2022 asti.

Korpivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluaineisto (kaavaluonnos) ja ympäristövaikutusten arviointiselostus

Korpivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluaineisto sekä siihen liittyvä ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) olivat julkisesti nähtävillä ajalla 12.4.–31.5.2023 Liperin kunnan verkkosivuilla ja ilmoitustaululla.

Yleisötilaisuus

Yleisötilaisuus järjestettiin Penttilä-salissa (Koulukuja 1, Liperi) 2.5.2023. 

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Korpivaara Wind Oy, Hanna Herkkola, projektipäällikkö, puh. 050 351 4552, etunimi.sukunimi@ox2.com
Konsultti: YVA-konsultti Ramboll, Johanna Korkiakoski, projektipäällikkö, puh. 040 867 3936, etunimi.sukunimi@ramboll.fi
Yhteysviranomainen: Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Jenni Väisänen, puh. 0295 023 012, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Diaarinumero: POKELY/897/2021

Julkaisija