Hyppää pääsisältöön
Tags:
Vaikuta nyt

Honkahuhdan tuuli- ja aurinkovoimahanke, Perho

Perhon Tuuli Oy suunnittelee tuuli- ja aurinkovoimahanketta Perhon kunnan luoteisosaan.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Perho, Halsua, Veteli, Vimpeli, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa
Public hearing: Tähän hankkeeseen voit vaikuttaa juuri nyt. Mielipiteitä voi esittää 13.10.2023 saakka.
Aihealue: Tuulivoima, Tuulivoimalahankkeet, Energiantuotanto

Hankkeen kuvaus

Tuuli- ja aurinkovoimahankkeen suunnittelualue sijaitsee Perhon kunnan luoteisosassa. Hankealue rajautuu Vimpelin ja Vetelin kuntarajoihin. Perhon keskustaajama sijaitsee noin 10 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueen kaakkoispuolella. Vetelin taajamaan etäisyyttä on lähimmillään noin 25 kilometriä ja Vimpelin taajamaan noin 15 kilometriä. Hankealueen pinta-ala on noin 3 400 ha ja alueelle suunnitellaan enintään 12 tuulivoimalaa.

Tuulivoimaloiden yksikköteho olisi enintään 14 MW, voimaloiden napakorkeus enintään 260 m, roottorin halkaisija enintään 280 m ja pyyhkäisykorkeus enintään 350 m. Aurinkovoiman tuotantoalueet sijoittuvat lähtökohtaisesti käytöstä poistuville turvetuotantoalueille ja pelloille, joiden ala on arviolta enintään 200 hehtaaria. Aurinkovoimalan enimmäisteho on noin 175 MWp. Näiden lisäksi hankealueelle rakennetaan tarvittavat yhdystiet ja maakaapelointi voimaloiden välille.

Hankkeen vaihtoehdot

 • VE0: Hanketta ei toteuteta.
 • VE1a: Toteutetaan hanke, jossa on 12 tuulivoimalaa
 • VE1b: Toteutetaan hanke, jossa on 12 tuulivoimalaa ja maksimissaan 200 hehtaarin aurinkovoima-alue
 • VE2a: Toteutetaan hanke, jossa on 9 tuulivoimalaa
 • VE2b: Toteutetaan hanke, jossa on 9 tuulivoimalaa ja maksimissaan 120 hehtaarin aurinkovoima-alue

Arvioitavat sähkönsiirron vaihtoehdot

Hankkeen sähkönsiirto on suunniteltu toteutettavaksi 110 kV tai 400 kV ilmajohtona tai 110 kV maakaapelina joko Fingridin suunnitteilla olevalle sähköasemalle lähellä Haapasaloa tai viereisen Ahvenlammen tuulivoimahankkeen kahdelle vaihtoehtoiselle sähköasemalle. 

 • SVE1: Sähkönsiirtolinja hankealueen eteläosasta länteen, josta reitti kääntyy pohjoiseen Fingridin suunnitteilla olevalle sähköasemalle lähellä Haapasaloa. Reitti ylittää Harjun ja Haukkaharjun pohjavesialueet. Reitin pituus 17,7 km.
 • SVE2: Sähkönsiirtolinja hankealueen eteläosasta pohjoiseen Fingridin suunnitteilla olevalle sähköasemalle lähellä Haapasaloa. Reitti kulkee Haukkaharjun ja Harjun pohjavesialueiden itäpuolelta. Reitin pituus 14,6 km.
 • SVE3: Sähkönsiirtolinja hankealueen eteläosta pohjoiseen, josta reitti kääntyy koilliseen Ahvenlammen tuulivoimahankkeen suunnitteilla olevaan sähköasemaan. Reitin pituus 8,5 km.
 • SVE4A: Sähkönsiirtolinja hankealueen keskiosasta itään, josta reitti kääntyy koilliseen Ahvenlammen tuulivoimahankkeen suunnitteilla olevalle sähköasemalle. Reitti kulkee nykyisen johtokäytävän vieressä noin 1,2 km. Reitin pituus 6,7 km.
 • SVE4B: Sähkönsiirtolinja hankealueen keskiosasta itään, josta reitti kääntyy koilliseen Ahvenlammen tuulivoimahankkeen suunnitteilla olevalle sähköasemalle. Reitti kulkee nykyisen johtokäytävän vieressä noin 2,7 km. Reitin pituus 7,0 km.
 • SVE5A: Sähkönsiirtolinja hankealueen eteläosasta itään, josta reitti kääntyy koilliseen Ahvenlammen tuulivoimahankkeen suunnitteilla olevalle sähköasemalle. Reitti kulkee nykyisen johtokäytävän vieressä noin 1,2 km. Reitin pituus 7,7 km.
 • SVE5B: Sähkönsiirtolinja hankealueen eteläosta itään, josta reitti kääntyy koilliseen Ahvenlammen tuulivoimahankkeen suunnitteilla olevalle sähköasemalle. Reitti kulkee nykyisen johtokäytävän vieressä noin 2,7 km. Reitin pituus 8,0 km.

YVA-menettelyn aikataulu (täydentyy menettelyn edetessä):

 • YVA-ohjelma nähtävillä 14.9.-13.10.2023

Arviointiohjelma

 

Arviointiohjelman paperiversio on luettavissa 14.9.-13.10.2023 vaikutusalueen kuntien kunnanvirastoissa aukioloaikojen mukaan:

 • Perhon kunnanvirasto, Keskustie 2, 69950 Perho
 • Halsuan kunnantalo, Kauppisentie 2, 69510 Halsua
 • Vetelin kunnantalo, Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli
 • Vimpelin kunnanvirasto, Patruunantie 15, 62800 Vimpeli

Yleisötilaisuus

Arviointiohjelmaa koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään maanantaina 25.9.2023 klo 17.00-19.00 Perhon kunnanvirastolla, Haanensali, Keskustie 2, Perho. Kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua etäyhteydellä.

Liity kokoukseen

 

Mielipiteet

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja toimittamalla ne 13.10.2023 mennessä osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 77, 67101 Kokkola (viitteeksi EPOELY/1191/2023).

Hankkeessa yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antaa arviointiohjelmasta yhteysviranomaisen lausunnon 13.11.2023 mennessä. Lausunto ja arviointiohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot julkaistaan tällä verkkosivulla.

Tämän sivun lyhytosoite on www.ymparisto.fi/honkahuhtatuulijaaurinkovoimaYVA

Hankkeen yhteystiedot (laatikossa, joka avautuu +merkistä)

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Perhon Tuuli Oy, Mira Talonen, mira.talonen@pohjanvoima.fi, puh. 050 316 0148 ja Kirsi Kyllönen, kirsi.kyllonen@ilmatar.fi, puh. 040 151 1677
Konsultti: Sweco Finland Oy, Pekka Lähde, pekka.lahde@sweco.fi, puh. 050 329 4346
Yhteysviranomainen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Heli Rasimus, p. +358 295 027 033, heli.rasimus@ely-keskus.fi
Diaarinumero: EPOELY/1191/2023

Julkaisija