Hyppää pääsisältöön

Betoniaseman ja betonituotetehtaan rekisteröinti

Betoniasemat ja betonituotetehtaat toimivat lähtökohtaisesti rekisteröinti-ilmoituksen nojalla, jos toimintaan ei erityisestä syystä tarvita ympäristölupaa. Betoniaseman ja betonituotetehtaan on täytettävä rekisteröinnin edellytykset.

Betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristönsuojeluvaatimukset

Betoniaseman ja betonituotetehtaan on noudatettava vaatimuksia, jotka on säädetty valtioneuvoston asetuksessa kiinteän betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristönsuojeluvaatimuksista. Asetus yhtenäistää toiminnalta edellytettäviä ympäristönsuojeluvaatimuksia ja parantaa niiden ennakoitavuutta.

Valtioneuvoston asetuksessa kiinteän betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristönsuojeluvaatimuksista (858/2018) (Finlex)

Näin teet ilmoituksen

Lähetä rekisteröinti-ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 60 vuorokautta ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

Täytä rekisteröinti-ilmoitus

Täytä rekisteröinti-ilmoitus huolella. Asian nopeaa käsittelyä edesauttaa selkeä ja mahdollisimman täydellinen rekisteröinti-ilmoitus.

Jos ilmoituksesi on puutteellinen, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen pyytää täydentämään ilmoitusta. Tällöin rekisteröinnin määräaika lasketaan siitä päivästä, jolloin rekisteröinti-ilmoituksessa on esitetty betoniasemaa ja betonituotetehdasta koskevat asetuksessa edellytetyt tiedot.

Toiminnan aloittaminen

Betoniaseman ja betonituotetehtaan toiminnan voit aloittaa, kun

  • kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai
  • ilmoituksesi jättämisestä on kulunut 60 päivää.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on rekisteröitävä toiminta edellä säädetyssä määräajassa. Viranomainen ilmoittaa toiminnan rekisteröinnistä viipymättä toiminnanharjoittajalle.

Maksut

Kunta perii Ilmoituksen käsittelystä maksun. Maksun perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

Toiminnan valvonta

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo toimintaa ja varmistaa, että toiminnassa noudatetaan toimialakohtaisen asetuksen vaatimuksia.

Keneltä saan lisätietoja

Lisätietoja saat siitä kunnasta, jonka alueella betoniasema ja betonituotetehdas sijaitsee.

Kuntien yhteystiedot (kuntaliitto.fi)

Katso myös

Muistio 26.1.2018 - ehdotus valtioneuvoston asetukseksi kiinteiden betoniasemien ja betonituotetehtaiden ympäristönsuojeluvaatimuksista (pdf, 329 kt)

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Ympäristöministeriö