Hyppää pääsisältöön

Asfalttiaseman rekisteröinti

Asfalttiaseman toiminta edellyttää rekisteröinti-ilmoitusta, jos toimintaan ei erityisestä syystä tarvita ympäristölupaa. Asfalttiaseman on täytettävä rekisteröinnin edellytykset.

Asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimukset

Asfalttiaseman on noudatettava vaatimuksia, jotka on säädetty valtioneuvoston asetuksessa asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista. Asetus yhtenäistää toiminnalta edellytettäviä ympäristönsuojeluvaatimuksia ja parantaa niiden ennakoitavuutta.

Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (846/2012) (Finlex)

Näin teet ilmoituksen

Lähetä rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 60 vuorokautta ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

Täytä rekisteröinti-ilmoitus

Täytä rekisteröinti-ilmoitus huolella. Asian nopeaa käsittelyä edesauttaa selkeä ja mahdollisimman täydellinen rekisteröinti-ilmoitus.

Jos ilmoituksesi on puutteellinen, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen pyytää täydentämään ilmoitusta. Tällöin rekisteröinnin määräaika lasketaan siitä päivästä, jolloin rekisteröinti-ilmoituksessa on esitetty asfalttiasemaa koskevat asetuksessa edellytetyt tiedot.

Toiminnan aloittaminen

Asfalttiaseman toiminnan voit aloittaa, kun

  • kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai
  • ilmoituksesi jättämisestä on kulunut 60 päivää.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on rekisteröitävä toiminta edellä säädetyssä määräajassa. Viranomainen ilmoittaa toiminnan rekisteröinnistä viipymättä toiminnanharjoittajalle.

Maksut

Kunta perii Ilmoituksen käsittelystä maksun. Maksun perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

Toiminnan valvonta

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo toimintaa ja varmistaa, että toiminnassa noudatetaan toimialakohtaisen asetuksen vaatimuksia.

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Ympäristöministeriö