Hyppää sisältöön

Vesitilanne ja ennusteet

paikkakohtainen vesitilanne

Uudet vesitilannekartat löydät kehitteillä olevasta vesi.fi-palvelusta.

Vedenkorkeus

Vedenkorkeus

Selite

Selite

 

 

Jokien vedenkorkeudet laskevat tai pysyvät nykytasoillaan (Tulvakeskus 25.9.)

Viime viikon runsaat sateet näkyvät vielä kohonneina vedenkorkeuksina Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Pohjois-Savossa. Jokien vedenkorkeudet ovat laskussa, mutta Kainuun ja Pohjois-Savon luonnontilaiset järvet nousevat vielä kuun vaihteeseen asti.  Loppuviikolle ennustetut sateet voivat kasvattaa jokien virtaamia Pohjois-Suomessa. Muualle Suomeen ennustettujen vähäisempien sateiden ei odoteta juurikaan vaikuttuvan jokien vedenkorkeuksiin. Lue lisää vedenkorkeudesta tai tutustu hydrologisiin havaintoihin ja ELY-keskusten tiedotteisiin

 

Pintavedet lähellä ajankohdan keskimääräistä lämpötilaa (18.9.)

Pintavesien lämpötila on edelleen jäähtynyt syyskuun kuluessa. Etelä- ja Keski-Suomen havaintopaikoilla vesistöjen pintalämpötila on 10-15 asteen välillä, ja ne ovat pääsääntöisesti lähellä ajankohdan keskimääräisiä arvoja. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pintavesien lämpötila vaihtelee 8-12 asteen välillä, Lapissa puolestaan 7-10 asteen välillä ja arvot ovat etelämpien asemien tavoin lähellä ajankohdan keskimääräisiä arvoja. Lisää pintavesien lämpötilasta

 

Pohjaveden pinnat pääosin ajankohdalle tyypillisiä, lännessä paikoin keskiarvojen alapuolella (18.9.)

Pohjaveden pinnankorkeudet ovat suuressa osassa maata ajankohdalle tyypillisiä. Paikoitellen pinnat ovat maan etelä- ja itäosassa 20–40 cm ajankohdan keskiarvojen yläpuolella ja maan länsiosassa 20–60 cm keskiarvojen alapuolella. Syksyllä pohjaveden pintojen lasku hidastuu, kunnes syyssateet alkavat täydentää pohjavesivarastoja. Lisää pohjavesistä

 

Lisätietoa

Julkaistu 18.9.2020 klo 16.06, päivitetty 25.9.2020 klo 12.11