Hyppää sisältöön

Vesitilanne ja ennusteet

paikkakohtainen vesitilanne

Uudet vesitilannekartat löydät  vesi.fi:n karttapalvelusta. Sivustoa tuottavat SYKE, Ilmatieteen laitos ja Tulvakeskus yhteispalveluna yhteistyössä vesialan asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

Vedenkorkeus

Vedenkorkeus

Selite

Selite

 

 

Lumikuorma tavanomaista suurempi Etelä-Suomessa (22.1.)

Suurimmat lumen vesiarvot 22.1.2021 olivat Inkoon ja Porvoon välisellä  rantakaistaleella maksimissaan jopa 100 kg/m2. Lapissa  ja Kainuussa lumikuorma on yli 100 kg/m2. Suurissa halleissa piileviä rakennevirheitä on aiempina vuosina alkanut ilmetä, kun maaston lumikuorma on kasvanut 100 kg/m2 tuntumaan.

Hallien katoilla olevan lumikuorman suurimmat riskit johtuvat nyt lumisateen ja kovan tuulen kinostavasta vaikutuksesta. Ongelmia voi tulla, jos lumi kinostuu yksittäiselle katolle tai sen osalle. Tuuli ja lumen kinostuminen ovat voimakkainta rannikkoalueella ja varsinkin kulmikkaita muotoja omaavien hallien katoilla.

Kuplahallit ovat riskialttiita vahingoilla ja romahdukselle jo 30 cm (50-60 kg/m2) lumikuormalla.

SYKE ja Tukes varoittavat isojen hallien kattojen lumikuormariskeistä (tiedote 14.1.2021)

Lumilinjahavainnot tehdään kerran kuukaudessa ja lumen sulamisjaksolla kaksi kertaa kuukaudessa.

Lisää lumitilanteesta

 

Sään viileneminen pienentää virtaamia, mutta voi aiheuttaa paikoin hyydeongelmia (28.1.)

Etelä- ja Lounais-Suomessa lauha sää ja vesisateet nostivat jokien vedenpintoja alkuviikosta. Sään viileneminen on saanut vedenpinnat laskuun. Iijoen hyydeongelmat ovat jatkuneet Pudasjärvellä ja Taivalkoskella. Jokien virtaamien ollessa suuria ja pakkasen kiristyessä hyydeongelmat jatkuvat edelleen ja hyydepadot voivat nostaa vedenkorkeuksia nopeasti.  Lue lisää vedenkorkeudesta tai tutustu hydrologisiin havaintoihin ja ELY-keskusten tiedotteisiin

Jäät ajankohtaan nähden 5-20 cm ohuempia, jään paksuus voi vaihdella vieläkin petollisesti (21.1.)

Koko maan vesistöjen jää on 5-20 cm ohuempaa kuin tavallisesti tähän aikaan ja jään paksuus voi edelleenkin vaihdella petollisesti pienelläkin alueella. Jäälle satanut lumi on hidastanut kantavan teräsjään paksuuskasvua. Lumipeite myös hankaloittaa heikon jääalueen näkemistä, joten jäällä liikkumista on edelleen syytä välttää erityisesti Etelä-Suomessa. Jään kantavuudesta (vähintään 5 cm teräsjäätä) on aina varmistuttava omalla kulkureitillä kaikkialla Suomessa. Lisää vesistöjen jäänpaksuudesta

 

Lisätietoa

Julkaistu 22.1.2021 klo 16.03, päivitetty 28.1.2021 klo 12.12